Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında klinik hekimlerin isteği olan testler büyük bir titizlik ve uluslararası kabul görmüş yöntemler ve  kabul edilebilir hata hudutları içerisinde çalışılmaktadır. Bu anlayışımız çerçevesinde tanı, takip, risk ve prognoz belirlemeye yönelik Biyokimya Laboratuvarı hizmetlerimizin ekip çalışması ile hasta odaklı olarak devam ettirilmektedir.

Kalite kontrol politikamız

Klinik laboratuvarcılık alanında internal ve eksternal kalite kontrol uygulamaları doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlak gereklidir. Biyokimya Laboratuvarımızda her gün her parametre için mutlaka internal kalite kontrol yapılarak verilen sonuçların tekrarlanabilirliği ve güvenirliliği test edilmektedir. Ayrıca test sonuçlarının doğruluğunun objektif olarak değerlendirilmesi için de dünyanın en geniş katılımlı programları olan CAP (College of American Pathologists), RIQAS, LABPT ve QKNEQAS dış kalite kontrol programlarına üyeliğimiz devam etmektedir.

Ayrıca kurumumuz dünyada otorite kabul edilen bağımsız akreditasyon kurumları olan Joint Commission International (JCI) ve  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi tarafından da belli dönemlerde denetlenmektedir. Son olarak Mart 2018 de JCI denetimimiz gerçekleşmiş ve %99 luk başarı ile akreditasyon belgemiz yenilenmiştir.

Test Panellerimiz

Biyokimya Laboratuvarımızda birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır.
Biyokimya Laboratuvarımızda çalışılan test grupları şunlardır:

- Biyokimya ve Elektrolit
- Hormon- Seroloji
- Tümör belirteçleri
- Nöroinflamatuvar panel
- Hematoloji
- Koagülasyon
- İdrar ve gaita analizler
- Toksikoloji analizleri
- İlaç düzeyleri (TDM)


Farmakogenetik İlaç Paneli Genetik Testi

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde farmakogenetik testler gerek hastanın tedavisinin seçiminde, gerekse yan etkilerin en aza indirilmesinde çok faydalıdır. Farmakogenetik testler genetik bilginin ışığı altında, her hasta için tedaviyi optimize etmemizi yani bireyselleştirmemizi sağlar. Hastaya tanısı konduktan sonra, yapılacak farmakogenetik testler ile en ideal tedaviye, el yordamı ile değil, bilimsel gerçeklere dayanarak başlamak mümkündür. Kişiye özel hale getirilmiş, bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımları ile en etkili, en uygun dozda ve yan etkisi en aza indirilmiş tedavileri hastaya uygulamak mümkündür.

Kişiler arasındaki genetik farklılıklar, ilaçların metabolize edilerek vücuttan atılmasını sağlayan enzimler üzerinde çok etkilidir. Özellikle psikiyatri, kardiyoloji ve ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları metabolize eden enzimlerin en önemlileri Sitokrom P450 enzimleridir. Sitokrom enzimleri karaciğerde bulunur.

Farmakogenetik ilaç paneli testi, sitokrom enzimlerini düzenleyen genlerin varyasyonlarını belirleyerek bir genetik profil ortaya konulmasını sağlamaktadır. Bu testin sonucunda kişilere Türkiye’ de bir ilk olan Farmakogenetik Profil Kimlik Kartı verilmektedir.

Ruhsatlı AMATEM Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarımız aynı zamanda AMATEM laboratuvarı ruhsatına sahiptir. Bağımlılık hastalarında ve çeşitli risk gruplarında idrarda toksikoloji testleri yapılmakta ve kişinin bağımlılık yapıcı madde kullanıp kullanmadığı saptanmaktadır. Tüm bu testlerin öncesinde numuneler gözetim altında alınmakta ve tüm süreçler kayıt altında tutulmaktadır. Ayrıca Toksikolojide Türkiye'nin ilk ISO 17025 akreditasyon belgesine sahip laboratuvarı olan Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji ve Doğrulama Laboratuvarı ile işbirliği yoluyla aynı hastalarda LC-MS/MS cihazı ile İleri Toksikoloji analizi de yapılmaktadır.

Analitik Performans Kriterleri

Biyokimya Laboratuvarı olarak amacımız;

- Doğru testin istenmesi
- Doğru numunenin alınması
- Doğru testin çalışılması
- Doğru sonucun hekime ve hastaya ulaştırılmasıdır.

Bu amacımız doğrultusunda testlerin analitik performansı ve doğruluğunu etkileyebilecek tüm preanalitik, analitik ve postanalitik faktörler titizlikle incelenerek analiz edilmekte ve çıkan sonuçlar biyokimya uzman doktorumuz  tarafından onaylanmaktadır. Çalışması tamamlanmış ve sonuçları onaylanmış numuneler uygun şartlarda uzun süre saklanarak hekiminin isteyebileceği yeni test ilavesi veya yeni örneklerle sonuçların karşılaştırma imkanı sağlanmış olmaktadır.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı olarak hedefimiz, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında test panelimizi genişleterek, eğitimli ve nitelikli kadromuzla hizmet kalitemizi arttırmaktır.

Biyokimya Laboratuvarı 70 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Hettich Rotofix32 santrifüj

1

Hettich Rotina 380R santrifüj

1

İKA Vortex

1

Deiyonize Su arıtma cihazı

1

Stago StartMAX koagülometre

1

Medica EasyLyte elektrolit analizörü

1

Sysmex XN1000 Tam otomatik Kan sayım analizörü

1

Roche e411 Hormon analizörü

1

Roche İntegra 400 Plus Biyokimya otoanalizörü

1

-40 C derin dondurucu

1

-30 C derin dondurucu

1

+4 C soğutucu

2

Çeker ocak

1

Bayer marka Clinitek 50 model idrar analizörü

1

Olympus marka CX23 model ışık mikroskobu

1

Hettich marka Rotofix32 model santrifüj cihazı

1

Boule marka Mixer 440 model karıştırıcı

1

İlknur BOZKURT

Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyokimya ABD

CV Görüntüle Özgeçmiş İlknur BOZKURT / (0216) 633 0633