Facebook Pixel Code

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu - Kurul Üyeleri

Ünvanı Adı Soyadı Uzmanlık Alanı Etik Kurul'daki Görevi

Doç. Dr.

Cumhur TAŞ

Psikiyatri/Sinirbilim

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi

 Meltem NARTER

Psikiyatri

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr.

Abulfaz SÜLEYMANOV

Sosyoloji

Üye

Doç. Dr.

Defne KAYA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Rüştü Murat DEMİRER 

Biyomedikal Mühendisliği

Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Asil ÖZDOĞRU

Psikoloji

Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Çiğdem YAVUZ GÜLER

Psikoloji

Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Psikiyatri

Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Mesut KARAHAN

Kimya

Üye

Sekreterya:

Adı Soyadı İletişim Bilgisi
Ayşegül Şekli  aysegul.sekli@uskudar.edu.tr

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu