Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu - Kurul Üyeleri

Ünvanı Adı Soyadı Uzmanlık Alanı Etik Kurul'daki Görevi

Prof. Dr.

Cumhur TAŞ

Psikiyatri / Sinirbilim

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi

 Meltem NARTER

Psikoloji

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr.

Gökben HIZLI SAYAR

Psikiyatri

Üye

Doç. Dr. Üyesi

Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL

Psikiyatri

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Nuri BİNGÖL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üye

Doç.Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY Adli Bilimler Üye

Dr.Öğr. Üyesi

Sultan Mehtap BÜYÜKER

Eczacılık

Üye

Dr.Öğr. Üyesi

 Hatice DEMİRDAĞ

Hemşirelik

Üye

Dr.Öğrt. Üyesi Yüksel BEKAROĞLU DOĞAN  Sosyal Hizmet  Üye
Dr.Öğrt. Üyesi Ömer ŞEVGİN Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Üye

Sekreterya:

Adı Soyadı İletişim Bilgisi
Ayşegül Şekli  aysegul.sekli@uskudar.edu.tr