Hakkımızda - Kuruluş Belgesi

Üniversitenin T.C.ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ adı ile 03 Mart 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak kuruluş kanunu çıkmıştır. Bu belge Üniversitenin kuruluş amaçları, vizyonu, misyonu, stratejik hedefleri, kurumsal değerleri ve kalite standartları konusunda kamuoyuna beyanıdır.

Kuruluş Amacı

Davranış sağlığı ve bilimleri alanında özelleşerek dünya standartları üzerinde bilgi, proje ve akademik üretimde bulunmak, bu üretim için kaynak geliştirmek, iş birlikleri gerçekleştirmek ve nitelikli insan yetiştirmektir.

Getirdiği Yenilik

Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik bir üniversite olması.  
"Matematikten Felsefeye, Sosyal Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütüncül Yaklaşım" doktrini altında multidisipliner olarak biyomühendislik, beyin görüntülemeleri, sinirbilim, genetikbilim, bilişimbilim, toplumbilim, ruhbilim, dinbilim, iletişimbilim yöntemleri uygulayarak insan sağlığına, toplum ruh sağlığına, birey, aile, insani ve sosyal değerlere hizmet, proje ve eğitimli eleman üretmek vizyonunun hayata geçirilmesi.

Özel ARGE (Araştırma-Geliştirme) alanları: 
Nöropsikoloji,
Nörobilişim,
Nöroyönetim,
Nöroekonomi,
Nörofelsefe,
Nöroteoloji,
Farmakogenetik,
Düşünce Teknolojisi.

Değerler

Tüm insani değerlere saygılı, evrensel hukuka,  ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı, değişime ve yeniliğe açık, çevre duyarlılığına sahip, öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı, bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite olmak. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, kıyafet, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmeyen, demokratik değerler olan eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılığı benimseyen, toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, eşitlik, güvenilirlik, akılcılık ilkelerine sahip bir üniversite olmak.

Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen, 
faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan, uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan, Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen bir üniversitedir.

Üsküdar Üniversitesi Akademik ve İdari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren temel değerler, Üniversitenin temel değerleridir.