KİMER (Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Merkez Faaliyetleri

Yayınlar
Kitap - Kitap Bölümü
Kongre - Konferans Katılımı
Projeler
Diğer Faaliyetler
  • Kalite Belgelendirme

    Kapsam: ISO 15189
    Tarih: 09.2020
  • Kalite Belgelendirme

    Kapsam: ISO 17025
    Tarih: 06.2020