AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı

Toplumun nüvesi olan aile, insan psikolojisinin doğum öncesinden başlayarak geliştiği ve şekillendiği bir iklimdir. Sağlıklı bireyler ve toplumların ortaya çıkabilmeleri ve sürdürülebilir olmaları aile kurumunun sağlıklı olmasına bağlıdır. Bu çerçevede Üsküdar Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, ülkemizdeki aile olgusuna aşağıdaki yöntemlerle katkıda bulunmayı hedeflemektedir:

  1. Demografik çalışmalar,
  2. Kültürel çalışmalar,
  3. Eğitim faaliyetleri,
  4. Evlilik öncesi ve sonrası aile danışmanlığı uygulamaları,
  5. Profesyonel etik çalışmalar.

2012 yılından itibaren ülkemizde yasal tabana kavuşan aile danışmanlığı mesleği Türk aile problemlerine en kısa ve hızlı şekilde çözüm üreten yapısı itibarıyla bu profesyonelleri uluslararası düzeyde yetkin olacak şekilde yetiştirmek AİLEMER’in birincil görevleri arasında yer almaktadır. Yetiştirdiğimiz uzmanların sadece aile danışmanlığı sertifikasyonları değil onların ailede önemli roller oynayan çocuklar, cinsellik, ekonomi, hukuk, iletişim ve ileri aile danışmanlığı teknikleri gibi konularda yurt dışındaki meslektaşları düzeyine taşımak, Türkiye’deki aile danışmanlığı uygulamalarında resmi kurumlarla ortak çalışmalar yaparak etik kuralların belirlenmelerine yardımcı olmak, okulumuzda evlilik planlayan veya evli öğrenci ve çalışanlarımıza danışmanlık hizmeti vermek misyonumuzu oluşturmaktadır.

Saygılarımla,

Dr. Mert AKCANBAŞ

AİLEMER Müdürü