Hisseden İnsan

Hisseden İnsan

Hisseden insan: insanı anlamaya dair bir semboldür.

Günümüzde öfke, kin, nefret, sevgi gibi her bir duygunun beyinde biyokimyasal bir karşılığı olduğu kabul ediliyor.  

Üsküdar Üniversitesi Hisseden İnsan sembolü; güzel duyguların harekete geçirilmesi, kötücül duygular yerine iyicil duyguların yaşatılmasını simgeliyor.

Duygular hakkında farkındalık oluşturabilenler, "Hisseden İnsan"ı ve hayatı hisseden şanslı kişilerdir.

Hisseden İnsan; mutlu olabilmek için, düşünen, yardım eden, yardım alan, duygudaş olmanın önemini hatırlatan insani değerlerin temsilcisidir.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü