Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında endüstride ihtiyaç duyulan yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, üniversite ve sanayi arasında iş birliğine yönelik interdisipliner ve multidisipliner araştırmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında İnsan ve çevre sağlığının korunmasına, sorunların çözümüne yönelik olarak mevcut altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı ana çalışma başlıkları nörobilim, mikrobiyal biyoteknoloji, insan genetiği ve polimorfizm, moleküler biyoteknoloji ve uygulamalı mikrobiyolojidir. Laboratuvar altyapısını geliştirmek üzere yeni çalışma başlıklarının açılması planlanmaktadır.  Endüstrinin artan ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizdeki moleküler biyoloji temelli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlamayı ilke edinen Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarımızda, bilimde ilerlemeyi sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi, ürünlerin tasarlanması ve bilimin ve insanlığın hizmetine sunulması hedeflenmektedir. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar

Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı bünyesinde yapılan çalışmaların  ana başlıkları nörobilim, mikrobiyal biyoteknoloji, insan genetiği ve polimorfizm, moleküler biyoteknoloji ve uygulamalı mikrobiyolojidir.

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların moleküler mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik bu hastalarda polimorfizm, mikroRNA çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli ilaç adayı moleküllerin antibakteriyel, antifungal etkileri araştırılmaktadır. Farklı ilaç kombinasyonlarının ilaç direnci üzerine etkisinin moleküler mekanizmasının araştırılması da Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında yapılan çalışmalar arasındadır.

Endüstrinin artan ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizdeki moleküler biyoloji temelli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlamayı ilke edinen laboratuvarımızda, bilimde ilerlemeyi sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi, ürünlerin tasarlanması ve bilimin ve insanlığın hizmetine sunulması hedeflenmektedir. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Teknolojik Olanakları

Laboratuvarımızda sunulan hizmetler şunlardır:

 • Moleküler biyolojik yöntemlerle tanı çalışmaları (PCR, Real time PCR, Western Blot, restriksiyon enzimleri)
 • GC hizmetleri
 • Endüstri için enzim aktivitesi tayin çalışmaları
 • Mikroorganizma tiplendirme çalışmaları (hazırlık aşamasında)
 • Pilot ölçekte mikrobiyal üretim
 • Endüstriyel ürün geliştirilmesine yönelik konularda literatür taraması
 • Endüstriye yönelik mikrobiyal suş geliştirme
 • Danışmanlık hizmetleri
 • İlaç sanayii, deterjan, gıda ve tekstil endüstrisi ile iş birliği yaparak, enzimler ve ürünleri ile ilgili sorunlarına çözüm aramak
   

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı 100 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Real Time PCR/Roche-Light Cycler

1

Biyogüvenlik kabini/Thermo Scientific

1

Etüv/Thermo Scientific

1

Jel Görüntüleme/Fusion FX7-02

1

Kuru blok ısıtıcı/Stuart-03SBH130

1

Sıvı azot tankı/Bio Cane Canister Thermo

1

Soğutmalı inkübatör/Thermo Q4000-04

1

Orbital çalkalamalı inkübatör/Thermo

1

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı/Thermo

1

Soğutmasız santrifüj/Thermo SL16 230 V

1

Spektrofotometre-Elisa Okuyucu/Thermo Multiskan 200-1000nm

1

Western Blot Sistemi/Thermo Pierce

1

Distile su cihazı/Smart2 Pure 3

1

Vorteks/Stuart

1

Yatay Elektroforez/Thermo

1

Mikrosantrifüj/BeckmanCoulter-microfuge

1

Soğutmalı Santrifüj/BeckmanCoulter Allegra X-30

1

Hassas Terazi/Radwag

1

pH Metre

1

MagnaLyser Homojenizatör/Roche

1

Thermo Cycler/Biorad T100

1

Kontrollü Isı Banyosu/Biorad

1

Mikrodalga fırın/Arçelik

1

-80 Derin dondurucu

1

Gaz Kromatografisi/Agilent

1

Doç.Dr. Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI

MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) / NPFUAM Müdür Yardımcısı

CV Görüntüle Özgeçmiş Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI / (0216) 400 22 22