Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında endüstride ihtiyaç duyulan yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, üniversite ve sanayi arasında iş birliğine yönelik interdisipliner ve multidisipliner araştırmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. İnsan ve çevre sağlığının korunmasına, sorunların çözümüne yönelik olarak mevcut altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda laboratuvarımızda yürütülen ana çalışma başlıkları nörobilim, mikrobiyal biyoteknoloji, insan genetiği ve polimorfizm, moleküler biyoteknoloji ve uygulamalı mikrobiyolojidir. Laboratuvar altyapısını geliştirmek üzere yeni çalışma başlıklarının açılması planlanmaktadır.  Endüstrinin artan ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizdeki moleküler biyoloji temelli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlamayı ilke edinen laboratuvarımızda, bilimde ilerlemeyi sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi, ürünlerin tasarlanması ve bilimin ve insanlığın hizmetine sunulması hedeflenmektedir. Laboratuvarımızda sunulan hizmetler şunlardır:

Moleküler biyolojik yöntemlerle tanı çalışmaları (PCR, Real time PCR, Western Blot, restriksiyon enzimleri)
GC hizmetleri
Endüstri için enzim aktivitesi tayin çalışmaları
Mikroorganizma tiplendirme çalışmaları (hazırlık aşamasında)
Pilot ölçekte mikrobiyal üretim
Endüstriyel ürün geliştirilmesine yönelik konularda literatür taraması
Endüstriye yönelik mikrobiyal suş geliştirme
Danışmanlık hizmetleri
İlaç sanayii, deterjan, gıda ve tekstil endüstrisi ile iş birliği yaparak, enzimler ve ürünleri ile ilgili sorunlarına çözüm aramak
Endüstriyel enzim üreticisi mikroorganizmaların moleküler biyolojik yöntemler ile araştırılması (hazırlık aşamasında)

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı 100 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

Real Time PCR/Roche-Light Cycler

1

Biyogüvenlik kabini/Thermo Scientific

1

Etüv/Thermo Scientific

1

Jel Görüntüleme/Fusion FX7-02

1

Kuru blok ısıtıcı/Stuart-03SBH130

1

Sıvı azot tankı/Bio Cane Canister Thermo

1

Soğutmalı inkübatör/Thermo Q4000-04

1

Orbital çalkalamalı inkübatör/Thermo

1

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı/Thermo

1

Soğutmasız santrifüj/Thermo SL16 230 V

1

Spektrofotometre-Elisa Okuyucu/Thermo Multiskan 200-1000nm

1

Western Blot Sistemi/Thermo Pierce

1

Distile su cihazı/Smart2 Pure 3

1

Vorteks/Stuart

1

Yatay Elektroforez/Thermo

1

Mikrosantrifüj/BeckmanCoulter-microfuge

1

Soğutmalı Santrifüj/BeckmanCoulter Allegra X-30

1

Hassas Terazi/Radwag

1

pH Metre

1

MagnaLyser Homojenizatör/Roche

1

Thermo Cycler/Biorad T100

1

Kontrollü Isı Banyosu/Biorad

1

Mikrodalga fırın/Arçelik

1

-80 Derin dondurucu

1

Gaz Kromatografisi/Agilent

1

Belkıs ATASEVER ARSLAN Belkıs ATASEVER ARSLAN CV
SHMYO / Elektronörofizyoloji / MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dr.Öğr. Üyesi Belkıs Atasever Arslan 1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümü bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında 2004 yılında yüksek lisans derecesini, 2008 yılı ... [ » ]
Belkıs ATASEVER ARSLAN / (0216) 400 22 22 - : 2602