Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

TÜFAM (Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar


YÖNETİM KURULU:

Dr. Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU - Müdür
Prof. Dr. Sırrı AKBABA
Doç. Dr. Abulfaz SÜLEYMANOV

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Şafak URAL
Prof. Dr. Hakan POYRAZ 
Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞDU 
Prof. Dr. Mehmet AKGÜN
Prof. Dr. Selahattin HALİLOV
Prof. Dr. Bülent GÖZKAN
Prof. Dr. Ayhan BIÇAK
Prof. Dr. Gali GALİEV
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN