TÜFAM (Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Dr. Öğr. Üyesi Ömer OSMANOĞLU - Müdür
Prof. Dr. Sırrı AKBABA
Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Şafak URAL
Prof. Dr. Hakan POYRAZ 
Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞDU 
Prof. Dr. Mehmet AKGÜN
Prof. Dr. Selahattin HALİLOV
Prof. Dr. Bülent GÖZKAN
Prof. Dr. Ayhan BIÇAK
Prof. Dr. Gali GALİEV
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN