Haberler » Tümünü Listele

Duyurular » Tümünü Listele

21 AĞU 2019

TEK DERS SINAV DUYURUSU

Yüksekokulumuzun “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 32. maddesine istinaden, Tek Ders sınavlarına girme hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin;Başvuru dilekçeleri 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır.Tek ders sınavları 11 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi I ile Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi II Konferans Salonlarında yapılacaktır.Tek ders sınavına girme hakkı kazanan öğrenci listeleri, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu web sayfasından duyurulacaktır.

11 TEM 2019

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER (Güncelleme 11.07.2019)

Yaz Okulunda Açılan Ders AdıArşiv ve DokümantasyonDiş Hekimliğinde Radyolojik Uygulamalar ve Radyasyondan KorunmaKoruyucu Diş HekimliğiSistem Hastalıkları IAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIBiyomedikalde MatematikTıbbi Görüntüleme CihazlarıYaşam Destek ve Ameliyathane CihazlarıTıbbi Görüntüleme CihazlarıMikrodenetleyicilerBeslenme İlkeleriBiyokimyaOkul Öncesi Eğitim Kurumlarında UygulamaGirişimcilikOrtodontiÇene Yüz ProtezleriDiyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve BakımıHastalıklar BilgisiZihinsel Engellilerin RehabilitasyonuFarmakolojiye GirişMedikal ÜrünlerEczacılıkta Temel HesaplamalarEczane Kayıtları ve Stok YöntemleriEnfeksiyon HastalıklarıUyku EEG'si ve PSGSinir ve Kas AnatomisiTemel FarmakolojiKas-Sinir Sistemi AnatomisiOrtopedik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği YaklaşımlarıRomatizmal Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği YaklaşımlarıKinezyolojiNörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği YaklaşımlarıFizyoterapide Ortez ve Protez KullanımıFizyoterapi Yöntemleri IIFizyolojiGıda Katkı MaddeleriSüt Ürünleri TeknolojisiGıda Muhafaza ve Ambalajlama TeknikleriHalk SağlığıGenel Hukukİlk YardımAcil Hasta Bakımı IAcil Hasta Bakımı IIResusitasyonAcil Arama Kurtarma ÇalışmalarıTravmaAcil Hasta Bakımı IIIİngilizce Iİngilizce IIKalite Güvencesi ve StandartlarıGenel Kimya IIGenel BiyolojiBitki ve Toprak AnalizleriSu AnalizleriGenel MikrobiyolojiGıda AnalizleriTemel MatematikMeslek Etiğiİşaret DiliBiyomedikal Teknolojisine GirişSosyal Sorumluluk ProjesiTemel Anatomi ve FizyolojiTemel AnatomiTemel ElektronikHızlandırıcı FiziğiSes FiziğiTıbbi Biyoloji ve Genetiğe GirişKlinik Odyometri IOrteze GirişProtez Analizi ve DeğerlendirmesiOptisyenlik IIGözün Anatomisi ve FizyolojisiOptisyenlik IIIGörme Optiği ve Refraksiyon IGörme Optiği ve Refraksiyon IIGöz HastalıklarıOptisyenlik IVİş Sağlığı ve Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatıİş Sağlığı ve Güvenliğine GirişErgonomiÇevre Sağlığı ve GüvenliğiTemel Elektrik BilgisiBakım Onarımda Çalışan GüvenliğiÇalışma Ortamında Biyolojik Etkenlerİş Sağlığı ve Güvenliği UygulamalarıYangın Tehlikesi ve Yangın GüvenliğiYapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğiİş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme YöntemleriYer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve GüvenliğiAdli Tıp I (Olay Yeri İnceleme)Bilgisayar KullanımıTıbbi Dokümantasyon IİmmünohistokimyaSitoteknoloji ISitoteknoloji IIMakroskobik DiseksiyonÜniversite Kültürü IIPozitif Psikoloji ve İletişim BecerileriRadyobiyolojiRadyoterapi AnatomisiSağlık HukukuDavranış BilimleriSosyolojiye GirişSosyal SorunlarSosyal Hizmet Kurumlarında GözlemYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet YönetimiTürkiye'nin Toplumsal YapısıAntropolojiye GirişSosyal Hizmet EtiğiSağlık Kurumlarında İletişimGenel MuhasebeSağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları YönetimiİstatistikHastane Yönetimi ve Organizasyonu IISağlık Kurumlarında Kalite YönetimiGirişimcilikSağlık Kurumlarında Satın Alma ve Malzeme YönetimiSağlık Kurumlarında Finansal YönetimSağlık EkonomisiStrerilizasyonYazışma TeknikleriRadyolojik Görüntüleme Yöntemleri IParazitolojiKlinik Mikrobiyoloji IIFarmakoloji IMüşteri İlişkileri YönetimiFarmakoloji IITürk Dili ITürk Dili IIBeden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Iİş Kazaları ve Meslek Hastalıklarıİşitme Ve Ölçümü INörofizyolojik Cihaz ve Ekipman TeknolojileriOptisyenlik Tarihi ve Meslek EtiğiSağlık MevzuatıTemel Patolojiye GirişTıbbi Terminoloji 

10 TEM 2019

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARI

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARIAZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ (4 YILI) DOLDURAN 2015 YILI VE ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLERE DEVAM ŞARTINI SAĞLAYIP BAŞARISIZ OLDUKLARI TÜM DERSLERDEN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA SINAV HAKKI VERİLECEK OLUP 26 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN FORM İLE ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.İlgili form indirmek için tıklayınız.ÜÜ.FR.0209_Azami Öğrenim Süresinin Tamamlayanlar İçin Ek Sınav ve Sınırsız Sınav Başvuru Formu.xlsxÜÜ.FR.0210_Azami Öğrenim Süresinin Tamamlayanlar için Ek Süre Ders Kayıt Formu.xlsx————————————————————————————————————— ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 44. MADDESİ GEREĞİNCE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA VERİLECEK SINAV HAKLARINA DAİR UYGULAMA ESASLARIÖğrencilerin, bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ve kayıt dondurduğu süreler hariç olmak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan diploma programlarının azami öğrenim süresi dört yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere; devam şartını sağladıkları ve başarısız oldukları (FF,FD) tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Sınav hakları ve uygulama esaslarıAzami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı 5’ten fazla olan öğrenciler, devam koşulunu yerine getirerek başarısız olduğu diğer tüm derslerden ek sınavlara girebileceklerdir.İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.Ek sınavlara girmeyip, kayıtlı olduğu programdan kalan derslerin toplam sayısı en fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek eğitim süresi verilir.Ek sınavlara girdikten sonra, kayıtlı olduğu programdan kalan derslerin toplam sayısı en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.Ek süre verilen öğrenciler, bu süre içerisinde derslerin açıldığı yarıyıldaki vize, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.Azami öğrenim süresi sonunda ya da ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik haklarından faydalanmaksızın sınırsız sınav hakkı verilir. Bir dersten kalan öğrenci devamsızlıktan kaldı ise devam şartını yerine getirmek zorundadır.İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gerekli GANO ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle, ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınav hakları, devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri dersler için verilir.Ek süre hakkı verilen öğrenciler, alacakları derslerin AKTS başına düşen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.Ek sınavların birincisinde sınavına girdikleri dersi başaran öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ek sınavının ikincisine giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanamayan öğrenciler ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler.Öğrencilerden, azami öğrenim sürelerini tamamladıktan ve iki ek sınav hakkını kullandıktan sonra, verilen ek süreler sonunda mezun olmak için birden fazla dersi kalanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim‐öğretim yılı süresince girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.BaşvuruAzami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrencilerin, 26 AĞUSTOS 2019 tarihine kadar dilekçe ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.Sınav takvimi1. Sınav Tarih Aralığı: 2 EYLÜL 2019 - 3 EYLÜL 20192. Sınav Tarih Aralığı: 9 EYLÜL 2019 - 10 EYLÜL 2019

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO)

Ülkemizin ihtiyacına uygun olarak, sağlık personelini yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu elemanlar hekimle hasta arasında kaliteli sağlık hizmetini sunacaklardır. Bu amaçla öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesi, öğrencilerimizin Sağlık Bilimleri Fakültelerine dikey geçişine de imkân vermektedir.

Biliyoruz ki sağlık hizmetlerinin kaliteli olması, sağlık personelinin kaliteli olmasıyla yakından ilgilidir. Böyle bir durumda toplum kaliteli sağlık hizmeti alabilecektir. On yılı aşkın süredir ülkemizde sağlık alanında devam eden gelişmeler ve kazanımlar bu konuyu daha çok öne çıkarmıştır. Yeni teknolojik gelişmeleri kullanabilen ve hasta ile iletişimi iyi olan elemanları yetiştirmenin zorunluluğu ortadadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mezunları

Mezunlarımızın sağlık hizmeti verilen kurumlarda, hastanelerde verdikleri hizmetlerin oluşturduğu memnuniyetin bilgilerini geri dönüşüm ile alıyoruz. Bunlardan dolayı son derece mutluyuz. Bu okulumuzun ve öğrencilerimizin geleceği için çok önemlidir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Uygulamalar

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, kaliteli teorik eğitimin yanında, uygulamalar için kendi laboratuvarlarından ve aynı binada hizmet veren Sağlık Bilimleri Fakültesinin laboratuvarlarından yararlanmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi bünyesinde hizmet veren NP Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezlerinden, İstanbul’daki bazı Üniversite Hastaneleri ile Kamu Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin imkânlarından da yararlanılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!