Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Başvurular Hakkında

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz, Üniversitemiz içinden ve dışından yapılacak olan başvuruları, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanmış olan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda bilimsel ve etik açılardan değerlendirir.

  • Etik kurulumuz her ayın 2. ve 4. Perşembe günleri 15:30’da Altunizade Merkez Yerleşkede toplanmaktadır.
  • Başvuru dosyaları toplantı tarihinden en geç üç gün önce mesai bitimine kadar Etik Kurul Sekreterliğine (Merkez Yerleşke) teslim edilmelidir.
  • İlaç dışı araştırmalar için başvuru dosyaları, bir adet CD ile birlikte klasör içinde, araştırmacının ismi etiketlenmiş olarak tek nüsha şeklinde verilmelidir.
  • İlaç araştırmaları için başvuru dosyaları, bir adet CD ile birlikte araştırma fazına göre aşağıda belirtilmiş olan renkteki klasörler içinde, araştırmacının ismi etiketlenmiş olarak tek nüsha şeklinde verilmelidir:

      Faz I klinik araştırmaları için kırmızı,
      Faz II klinik araştırmaları için sarı,
      Faz III klinik araştırmaları için mavi,
      Faz IV klinik araştırmaları için siyah,
      Gözlemsel çalışmalar için beyaz,
      İlaç dışı araştırmalar için gri.

Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından değerlendirilecek, sağlıklı ve/veya hasta gönüllüler üzerinde yapılacak araştırmaların listesi

  1. Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV klinik ilaç araştırmaları
  2. Tüm Gözlemsel ilaç çalışmaları
  3. Yeni tıbbi cihazlarla yapılan araştırmalar
  4.  İlaç dışı “girişimsel” klinik araştırmalar  

         1) Endüstriyel olan/olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar   İleri tedavi edici tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar

         2) İleri tedavi edici tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar

         3)Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar

         4)Kozmetik hammadde veya ürünleri dahil, insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar

         5)İnsanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmalarıOrgan ve doku nakli ile ilgili araştırmalar

         6) Gen tedavisi klinik araştırmaları

         7)Cerrahi araştırmalar

 Online başvuru için tıklayınız.