Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı


Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı

Nöropazarlama, nörobilim tekniklerinin pazarlama ve karar alma bilimi alanlarına uygulanmasıdır.  Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarında, bir tüketicinin belirli ürünlere, ambalajlara, reklamlara ve diğer pazarlama ögelerine verdiği bilinçdışı cevapları ölçmek için beyin tarama, görüntüleme ve diğer aktivite ölçüm cihazları kullanılır. Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan bu teknikler, anketlerle yahut odak gruplarıyla bilinç düzeyinde alınan verilerle fark edilemeyen veriler sunar. Geleneksel pazarlama teknikleri ile birlikte uygulandığında nöropazarlama verileri oldukça değerli ve yenilikçi anlayışlar sunmaktadır.

Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı Etkenleri

       Satın alma algısını ayrıntılı inceleyen Nöropazarlama çalışmalarını kısaca; tüketicinin davranışlarını oluşturan psikolojik ve sosyal etkenleri beyin devrelerinin işleyişi üzerinden çalışarak, bu veriler ışığında tüketicinin hangi davranış ve düşünceyle hareket ettiğini bulmaya yönelik araştırmalardır şeklinde özetleyebiliriz. Aynı zamanda nöropazarlama, ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesinden önce olası hedef kitle üzerinde yaratacağı olası etkilerin belirlenmesi konusunda yardımcı olarak, üretim maliyetlerinin optimize edilmesine de yardımcı olmaktadır.

    Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı Donanımı

  • B Alert Mobile EEG (Electroencephalograhy) sistemi
  • Göz İzleme sistemi (Eye Traking)
  • Yüz kodlama sistemi (Facial Coding)
  • Deri Tepkisi ölçümü-GSR(Galvanic Skin Responce)
  • iMotions psikofizyolojik veri kazanım ve analiz sistemi

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı (NPAL) bünyesinde monitorizasyon odası, çekim hazırlık bölümü ve test odası mevcuttur.

 

Cihaz Cinsi

Adedi

EEG Mobil

1

EEG Mobil Cap

1

Eye Tracking Cihazı

2

GSR Sensörü (Galvanic Skin Response)

1

Sinan CANAN Sinan CANAN CV
İTBF / Psikoloji
Dr. Sinan Canan 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara’da tamamlayarak 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embr ... [ » ]
Sinan CANAN / (0216) 400 2222 - : 2320
Ayşe Naz Hazal SEZEN Ayşe Naz Hazal SEZEN  
Nöropsikofizyoloji Laboratuvar Sorumlusu
[...]
Ayşe Naz Hazal SEZEN / (0216) 400 2222