Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı

Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı

Nöropazarlama, Elektrobeyin Grafiği (EEG) ve Eyetracking gibi son teknoloji beyin görüntüleme araçları ile uzmanlık gerektiren istatistiksel analizler sonucunda elde edilen verilerin, pazarlama ve nörobilim uzmanlarıyla birlikte yorumlandığı bir araştırma alanı olarak literatürde yerini almıştır. Nöropazarlama, yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak değil aynı zamanda insan sosyal davranışının biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren çok kıymetli bir araştırma platformudur. Nöropazarlama, nörobilim tekniklerinin pazarlama ve karar alma bilimi alanlarına uygulanmasıdır. Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarında, bir tüketicinin belirli ürünlere, ambalajlara, reklamlara ve diğer pazarlama ögelerine verdiği bilinçdışı cevapları ölçmek için beyin tarama, görüntüleme ve diğer aktivite ölçüm cihazları kullanılır. Nörobilimin tüketiciyi daha iyi anlamak için pazarlamaya uygulanabilir olması, pazarlama araştırmacılarının tüketicilerin zihinlerinin ve duygularının karar verme süreçlerindeki rolünü daha iyi anlamalarını sağlamaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

EEG Mobil

1

EEG Mobil Cap

1

Eye Tracking Cihazı

2

GSR Sensörü (Galvanic Skin Response)

1

Sorumlu eklenmemiş.