Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı

Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı

Nöropazarlama, nörobilim tekniklerinin pazarlama ve karar alma bilimi alanlarına uygulanmasıdır.  Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarında, bir tüketicinin belirli ürünlere, ambalajlara, reklamlara ve diğer pazarlama ögelerine verdiği bilinçdışı cevapları ölçmek için beyin tarama, görüntüleme ve diğer aktivite ölçüm cihazları kullanılır. Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan bu teknikler, anketlerle yahut odak gruplarıyla bilinç düzeyinde alınan verilerle fark edilemeyen veriler sunar. Geleneksel pazarlama teknikleri ile birlikte uygulandığında nöropazarlama verileri oldukça değerli ve yenilikçi anlayışlar sunmaktadır.

Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı Etkenleri

       Satın alma algısını ayrıntılı inceleyen Nöropazarlama çalışmalarını kısaca; tüketicinin davranışlarını oluşturan psikolojik ve sosyal etkenleri beyin devrelerinin işleyişi üzerinden çalışarak, bu veriler ışığında tüketicinin hangi davranış ve düşünceyle hareket ettiğini bulmaya yönelik araştırmalardır şeklinde özetleyebiliriz. Aynı zamanda nöropazarlama, ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesinden önce olası hedef kitle üzerinde yaratacağı olası etkilerin belirlenmesi konusunda yardımcı olarak, üretim maliyetlerinin optimize edilmesine de yardımcı olmaktadır.

    Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı Donanımı

  • B Alert Mobile EEG (Electroencephalograhy) sistemi
  • Göz İzleme sistemi (Eye Traking)
  • Yüz kodlama sistemi (Facial Coding)
  • Deri Tepkisi ölçümü-GSR(Galvanic Skin Responce)
  • iMotions psikofizyolojik veri kazanım ve analiz sistemi

Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Araştırma Laboratuvarı (NPAL) bünyesinde monitorizasyon odası, çekim hazırlık bölümü ve test odası mevcuttur.

 

Cihaz Cinsi

Adedi

EEG Mobil

1

EEG Mobil Cap

1

Eye Tracking Cihazı

2

GSR Sensörü (Galvanic Skin Response)

1

Prof.Dr. Sinan CANAN

İTBF / Psikoloji - SOBE / Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Sinan CANAN / (0216) 400 2222 : 2320