PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı

İnsanların sergilediği davranışların politik düzlemdeki nedenleri ve etkileri nelerdir?

Neden çatışır, neden barışırız?

Bireyler kadar toplumlar da travma yaşar mı?

Yas tutar mı?

Öfkelenir mi, korkar mı?

Irkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme gibi eylemler ne tür psikolojik süreçlerin ürünüdür?

İnsan davranışlarının temeli, rasyonel karar almaya mı yoksa duygusal tercihlerde bulunmaya mı dayanır?

Psikolojilerimiz mi uygulanan politikaların bir yansımasıdır, yoksa politikalar mı duygularımızın ürünüdür?

Politik psikoloji disiplinler arası, kendine özgü ve hem küresel hem de ulusal ölçekte oldukça yeni bir bilimsel çalışma alanıdır. Bu nedenle standart bir eğitim öğretim formatına sahip olmadığı gibi, içeriği ve uygulama amacı da farklı çerçevelerde şekillenebilmektedir. Kimi kurumlarda mutlak bir akademik format ile şekillenen politik psikoloji çalışmaları, kimi yerlerde devlet bürokrasisine katkı veren bir uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüz dünyası, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, politik psikolojinin artık teknolojik bazı araçlarla da desteklenebilmesine ve bilimsel çalışmaların çok daha nitelikli biçimde yapılabilmesine el vermektedir. Oy vermekten, terör eylemlerine kadar pek çok siyasal davranış nörobilimsel yaklaşımlar ve ileri teknolojiler ile artık politik psikolojinin geniş yelpazesi içinde analiz edilebilmektedir. Bilim dünyasının, insan zihninin haritasını çıkarmakta kullandığı fonksiyonel manyetik rezonans (fMRI) görüntülemelerinden, yapay zekâ uygulamalarına, göz hareketi analizi cihazlarından, transkarniyal doğru akım uyarımları (tDCS) ile beyne dair aktivitelerin canlandırılması/baskılanmasına kadar pek çok donanım gerek sivil hayatta gerekse askeri boyutta dünyanın gündemindedir.

Bu durum  bizi, günümüzde siyaset bilimi ile psikoloji biliminin kesişmesinin kaçınılmaz olduğu bu kavşak noktasına getirmektedir.

Yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde de yeni sayılabilecek olan bu sahada yapılmış çalışmalar genellikle yurt dışı kaynaklı araştırmalardır. Bizler ise, üniversitemiz bünyesinde Aralık 2018’de kurmuş olduğumuz Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar tertip etmek ve bilimsel nitelikli araştırma-yayınlar üretmek amacındayız. Faaliyetlerimiz ile bir yandan öğrencilerimize yönelik bir vizyonu hayata geçirmeyi planladığımız gibi, diğer yandan da bu alanda çalışan akademisyenleri buluşturmayı ve uluslararası düzeyde nitelikli kurumlar ile ağları bir araya getirecek bir nokta olmayı hedeflemekteyiz.

Çalışma ve uygulamalarımızla, toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirleme ve bu doğrultuda çözümlerin üretimine destek sağlamak dileğiyle…

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

PPM Müdürü