PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı

21. yüzyılın başında insanlık olarak acilen öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken en önemli kabiliyet, savaşa ve şiddete dair düşünce tarzımızı tamamen değiştirmek!
Acilen her bağlamda ve her düzeyde savaşlara, uyuşmazlıklara ve çatışmalara yapıcı ve barışçıl araçlarla çözüm yollarını öğrenmek ve öğretmek zorundayız.
Bunun için de ciddi bir zihniyet ve paradigma değişikliği gerekiyor.  Disiplinler arası ve çok disiplinli barışçıl yaklaşımlar üretmek, tartışmak ve uygulamak durumundayız.
İnsanlık için zararlı olan davranış kalıplarını değiştirmek ve yararlı olanları da teşvik etmek istiyorsak, siyasal davranışların psikolojik nedenlerini anlamamız büyük önem taşıyor.                                                                            
Dijital pazarlama, sanal gerçeklik, sosyal medya bağımlılığı, yapay zekâ, dijital iletişim, sosyal medya uzmanlığı, viral pazarlama, bloglar, influencerlar, dijital gözetim ve daha birçok başlıkta baş döndürücü bir şekilde büyüyen dijitalleşme çağında insanın politik davranışlarının nasıl etkilendiği meselesi daha büyük önem kazanıyor.     
Politik Psikoloji bu ihtiyaca matuf disiplinler arası, kendine özgü ve hem küresel hem de ulusal ölçekte oldukça yeni bir bilimsel çalışma alanı. Bu nedenle standart bir eğitim öğretim formatına sahip olmadığı gibi, içeriği ve uygulama amacı da farklı çerçevelerde şekillenebilmekte. Kimi kurumlarda mutlak bir akademik format ile şekillenen politik psikoloji çalışmaları, kimi yerlerde devlet bürokrasisine katkı veren bir uygulama alanı olarak karşımıza çıkmakta.
Politik psikoloji her alanda uygulanabilecek çözüm yolları üretebilir. Bu bağlamda seçimlerin iklimi, terör eylemleri gibi pek çok siyasal davranış nörobilimsel yaklaşımlar ve ileri teknolojiler ile artık politik psikolojinin geniş yelpazesi içinde analiz edilebilir. Bilim dünyasının, insan zihninin haritasını çıkarmakta kullandığı fonksiyonel manyetik rezonans (fMRI) görüntülemelerinden, yapay zekâ uygulamalarına, göz hareketi analizi cihazlarından, transkarniyal doğru akım uyarımları (tDCS) ile beyne dair aktivitelerin canlandırılması/baskılanmasına kadar pek çok donanım gerek sivil hayatta gerekse askeri boyutta dünyanın gündemindedir.
Bu durum  bizi, günümüzde siyaset bilimi ile psikoloji biliminin kesişmesinin kaçınılmaz olduğu bu kavşak noktasına getirmektedir.
Yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde de yeni sayılabilecek olan bu sahada yapılmış çalışmalar genellikle yurt dışı kaynaklı araştırmalardır. Üsküdar Üniversitesi Aralık 2018’de Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuş ve bu merkezde sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar tertip etmek ve bilimsel nitelikli araştırma-yayınlar üretmeyi hedeflemektedir. Faaliyetlerimiz ile bir yandan öğrencilerimize yönelik bir vizyonu hayata geçirmeyi planladığımız gibi, diğer yandan da bu alanda çalışan akademisyenleri buluşturmayı ve uluslararası düzeyde nitelikli kurumlar ile ağları bir araya getirecek bir noktaya ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak barış sürecine katkı sağlamak, toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek amacıyla yeni ve uygulanabilir çözümlerin üretimine akademik alt yapı ve ortam sağlamak hedefinde buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
PPM Müdürü