GETIPMER (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

Dünya sağlık teşkilatı (WHO) 1990’lı yıllardan başlayarak geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın araştırılması, uygulanması ve tıpta tamamlayıcı ve destekleyici görevi üslenmesi için öncelikle üniversiteler düzeyinde desteklemeye başlamıştır. 
Gelişmiş ülkelerdeki hastaların günümüzdeki tedavi şekliyle ve kullanılan ilaçların yan tesirleri nedeniyle doğal tedavi yöntemlerini tercih etmeleri, gelişmekte olan ülkelerdeki mali yetersizlikler, toplum sağlığı açısından geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın devreye girmesini desteklemiştir.
Bu bağlamda Dünya Sağlık Teşkilatı uygulanabilir tedavi dallarının ve yöntemlerinin belirlenmesini istemiştir. Ülkemizde ise sağlık bakanlığımız, bu tür tedavi dallarının belirlenmesi ve eğitiminin düzenlenmesi ve uygulayıcıların eğitim düzeylerinin standartlaşması, etik ve yasal konuların belirlenmesi için, bünyesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp dairesi oluşturmuş, daire başkanı atamıştır. İki yıldan bu yana ilgili dernekler ve uygulayıcılarla toplantılar düzenleyerek konuyu değerlendirmiştir.

AMAÇLARI:

  1. Sağlık bakanlığınca kabul edilmiş olan, akupunktur, hipnoz, fitoterapi, hidroterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak ve öğretmek.
  2. Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek.
  3. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulanmasının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetiştirmek üzere eğitimler düzenlemek.
  4. Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde araştırmalar yapmak.
  5. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri geliştirmek için çalışma grupları oluşturmak.
  6. Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, klinikler ile hasta tedavi ve terapilerinde uygulamalar yapmak, kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek şeklinde ifade edilebilir.