Fizik Laboratuvarı

Doğa ve mühendislik bilimlerinin temeli Fizik, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ndeki tüm bölümlerin birinci sınıfları için zorunlu derstir. Elektrik, dinamik, statik, akışkanlar mekaniği ve termodinamik gibi birçok dersin çıkış noktası olan ve mühendislik yaklaşımlarıyla günlük yaşama önemli katkılarda bulunan fiziğin anlaşılması için donanımlı bir Fizik laboratuvarı vazgeçilmezdir.

Laboratuvarımızda; temel fizik ile ilgili kuramsal bilgileri pekiştirmek, bu bilgilerin uygulamasını öğrenmek ve deneysel tecrübe kazanmak esas alınmaktadır. Temel fizik derslerinde edinilen bilgiler çeşitli deneylerle uygulanmakta ve öğrencilerimizin deney yapma becerisinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Deneylerden elde ettikleri sonuçları istatistiksel analizlerle rapor haline getirme ve her şeyden önce takım çalışması becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Açısal Hız Deney Seti

1

Bilye Fırlatıcı

1

Deney Terazisi

2

Eğik Atış Deney Tablası

2

Güç Kaynağı

5

Inokulasyon Halkası

2

Kumpas

2

Kuvvet Masası Deney Seti

1

Manyetik Akı Cihazı

2

Manyetik Endüksiyon Bobini

1

Multimetre

8

Ohm Yasası Deney Seti

1

Osiloskop

1

Sinyal Üretici

2

Sürtünmesiz Hava Rayı Deney Seti

1

Yay ve Salınım Deney Seti

1

Dr.Öğr. Üyesi Gülnihal MURATOĞLU

MDBF/ Dekan Yardımcısı / Biyomühendislik

CV Görüntüle Özgeçmiş Gülnihal MURATOĞLU / (0216) 400 2222 : 2490