Kurucu Rektörün Mesajı

Rektörün Mesajı

1998’de “Memory Centers of America”nın Türkiye Temsilciliğini alarak çıktığımız “Sağlıkta Teknogirişim” yolculuğu ile 2011’de bir vakıf üniversitesi olarak Üsküdar Üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirdik.

Üsküdar Üniversitesi olarak 10 ana özelliğimiz var.

  • Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik ve uzmanlaşmış bir üniversite olarak “Psikoloji, Felsefe, Sağlık, Genetik, Mühendislik birlikteliğini gerçekleştirmiş olmamız,
  • Düşünce Teknolojisini kullanarak, Beyin Fonksiyonlarını ölçerek uyguladığımız Nöropsikiyatrik ve Manyetik Uyarım tedavilerindeki klinik birikimimizle, “Teknoloji ile ruh sağlığını birleştiren” ileri ve yeni yaklaşımlarda öncülük yapıyor olmamız,
  • Mevcut teknolojik alt yapımızın iyi kullanımı ve yeni teknolojilerin bünyemize katılımıyla artan interdisipliner ve multidisipliner çalışma kapasitemiz sayesinde, “Dünya standardının üstünde” bilim üretmek gibi gerçekçi bir iddiamızın olması,
  • Beyin pili üretimi patentine ve şizofreni ilacı patentine sahip öğretim üyelerini aramıza katmış olmamız, ARGE’ye, Teknogirişime, kuluçka merkezi bilim arzına, patent üretimine ve bilimin teknoparklar yolu ile üretime katılmasına önem vermemiz,
  • Uluslararası kabul gören bir dünya üniversitesi olma hedefimiz ile uyumlu bir şekilde Uluslararası akreditasyona da açık olmamız,
  • Halen yürümekte olan sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplumun geleceğine hizmette bizimle birlikte olup aynı idealleri paylaşanlara güç veren yol arkadaşı olmamız,
  • Öğrencilerimizin iş gücüne katılımını hızlandıran kariyer planlamaları yaparak gittikçe önem kazanan geleceğin meslekleri için fırsatlar sunabilmemiz ve “üniversite hastane iş birliği” modeline sahip olmamız,
  • Amaçlarımızı gerçekleştirirken, temel değerlerimizin “İşini iyi yapmak, çok çalışmak, yenilikçi-girişimci-dönüştürücü olmak ve öğrencinin yüksek yararını gözetmek” olması ve buna ilkesel bağlılığımız,
  • Mezun kalitesini, yaşam boyu eğitim felsefesini, kişiye özel eğitim seçenekleri sunmayı önemseyen bir kurum kültürüne ve etik değerlere sahip olmamız,
  • 2023 yılı ana hedefi, dünyada ilk 500 üniversite arasına girmek olan bir üniversite olmamız.

Mevcut üniversite sistemi, giderek artan boyutta Batı’da üretilen bilgi ve kavramların Türkiye’ye ithaline ve küresel gelişmelerin takip edilebilmesine imkân tanımaktadır. Oysa bizim arzumuz Türkiye’nin küresel sistemde bir pazar olarak yer alması değil, güçlü bir aktör olması için gerekli insan kaynaklarını yetiştirmesidir. Türkiye’de son yıllarda gerek kamu gerekse vakıf üniversitelerindeki çalışmalar ve çabalar nitelik ve nicelikteki hızlı bir iyileşmeyi hedeflemektedir. Bu durum, her Türk vatandaşı gibi bize de umut kaynağı olmuştur. Biz böyle bir anlayışın yaygınlaşmasından heyecan duymaktayız.

Tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri bilgi ile orantılı olarak artmıştır. Çağımızda bilgi üreten kurumların başında ise üniversiteler gelmektedir.

Üniversitelerin sadece kamu kaynaklarıyla bilgi üretme çabalarının yeterli olmadığı, gelişmiş ülkelerin deneyimlerinde görülmektedir. Bilgi üretme gayretinde hem devlet üniversitelerine hem de vakıf üniversitelerine duyulan ihtiyaç ortadadır.

Üniversitelerin bilgi ve bilim üretme yanında diğer fonksiyonları, eğitim-öğretim ve sosyal sorumluluklarıdır. Bu iki konuda da en ideal seviyeye ulaşılması gerektiği düşüncesinin verdiği sorumluluk duygusuyla bize de görev düştüğü inancı içinde bulunmaktayız. Dolayısıyla, ülkesini seven ve Türkiye’mizin parlak geleceğine katkıda bulunmak isteyen her kişi ve kurum gibi NPGRUP Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı ve İDER Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak şahsım ve ekip arkadaşlarım, dünyadaki çok hızlı bilgi akışına bağlı gelişen rekabet ve yarışta, her türlü bilgi ve birikimlerimizle ülkemize katkıda bulunma arzu ve heyecanını duymaktayız.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Kurucu Rektör