Araştırma - Teknoloji Transfer Ofisi

Amaç

Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunularak “ticari değer” kazanması, ortaya çıkan bu “ticari değer”in toplumsal faydaya ve ticari kazanca dönüştürülmesi aşamasında Üniversite sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektir.

Misyon

Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak misyonumuz, Üniversitenin AR-GE yapısını güçlendirerek, proje geliştirme ve sanayiye test / analiz / laboratuvar hizmeti verme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi, lisanslama ve girişimcilik hizmetleri sağlama ve bu konularda bilgilendirme etkinlikleri düzenlemektir.

Vizyon

Üniversitemizin bilgi birikimi ve altyapı imkânlarını sanayi ile birleştirip hem ülke sanayisine hem de iş gücü piyasasına katkılar sağlayarak, ülkemizin kalkınma hızını yükseltecek teknoloji transferinde sürekli olarak fark ve değer yaratan bir birim olmaktır.

Detaylı bilgi için; Web: PARGE - Mail: tto@uskudar.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yönergesi için tıklayınız.