Anatomi Laboratuvarı

Anatomi Laboratuvarı

Anatomi insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. Yunanca “keserek parçalara ayırma” anlamına gelmektedir. Latince tam karşılığı dissection terimidir.

Genel olarak anatomi; insan vücudunun normal yapısını şeklini, organları, organlar arasındaki bağlantıları, sistemleri ve yapısal ilişkilerini inceler. Tıp bilimlerinin temel taşını oluşturan bu dal sadece makroskopik anatomi ve sistematik anatomiyle sınırlı kalmamış gelişimsel anatomi, fonksiyonel anatomi, klinik anatomi, artistik anatomi, radyolojik anatomi ve spor anatomisi de hekimlik dallarıyla paralel alt dallar oluşmuştur. İnsan anatomisi konusunda temel bilgilerin verilmesi,  eğitimin teorik ve uygulamalarla birlikte gerçekleşmesi sağlanır.  Bilimin mantığını ve bilimsel süreçleri anlama, bilimsel tutumu kavrama, bilimsel araştırma yapabilme becerisini kazanma, bilimsel yöntem ve teknikleri uygulama, anatomide kullanılan farklı yöntem ve teknikleri kullanarak toplanan bilgileri tasnif edebilme ve bulunan sonuçları değerlendirerek insan sağlığı konusundaki yerini anlayabilme becerilerini geliştirir.

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan Anatomi Laboratuvarını Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda sağlıkla ilgili programlar kullanmaktadır. Laboratuvar koşullarında öğrenciler zenginleştirilmiş anatomik modelleri kullanarak tüm sistemleri tanıma değerlendirme ve tartışma olanağına sahiptir.

Anatomi Laboratuvarının Öğrenme Çıktıları

Tıp dilindeki terminolojik terimleri kullanmayı öğrenir.

 Tüm vücut sistemlerinin genel morfolojisini açıklar.

Tüm vücut sistemlerinin fonksiyonlarını tanımlar.

Bilimsel düşüncenin temel niteliklerini açıklar.

Uygulama laboratuvarında öğrenci 3 boyutlu düşünme imkânına sahip olur

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Anatomi Laboratuvarı 60 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

ERKEK PELVİSİ-BAĞ DOKUSU- PELVİK TABAN VE ORGANLARI-7 PARÇA- 21 X 28 X 31 cm ; 1.8 kg

1

BÖBREK, NEFRON, KAN DAMARLARI- 29 X 52 X 9 cm; 2.8 kg

1

MICROANATOMY-BÖBREK- 25. 5 X 19 X 23.5 cm; 1.3 kg

1

ÜRİNER ÇİFT CİNSİYETLİ -6 PARÇA- 41 X 31 X 15 cm; 2.3 kg

1

KASLI BACAK-9 PARÇALI- 77 X 26 X 26 cm; 4.0 kg

1

KASLI KOL-6 PARÇA- 60 X 18 X 18 cm; 1.9 kg

1

SAFRA KESESİ, PANKREAS VE 12 PARMAK BARSAĞIYLA BİRLİKTE KARACİĞER- 4 X 20 X 18 cm; 0.8 kg

1

ARKA ÜST KARIN ORGANLARINA SAHİP BÖBREKLER-3 PARÇALI- 24 X 18 X 29 cm; 1.4 kg

1

GIRTLAKLA BİRLİKTE AKCİĞER-7 PARÇALI- 31 X 41 X 12 cm; 2.5 kg

1

KALP-7 PARÇALI- 20 X 15 X 17 cm; 1.1 kg

1

KALP 2 KAT BÜYÜTÜLMÜŞ -4 PARÇALI- 32 X 18 X 18 cm ; 1.3 kg

2

KULAK KEMİKÇİKLERİ DOĞAL BOYUTLARINDA- 0.05 kg

2

DİSKLİ GÖVDE-15 DİSK- 130 X 40 X 35 cm; 11.5 kg

1

BAŞIN MEDYAN VE FRONTAL BÖLÜMLERİ- 41 X 31 X 5 cm X 1.1 kg

1

SİNİR SİSTEMİ 1/2 BOYUTUNDA- 80 X 33 X 6 cm X 3.5 kg

2

KARINCIK- 14 X 11 X 14 cm X 0.6 kg

1

YARIM İSKELET MONTE EDİLMEMİŞ- 48.5 X 27 X 42.5 cm X 3.8 kg

2

KLASİK ESNEK OMURGA-74 cm X 1.8 kg

1

24 BONELIKE SET OMURGA SETİ- 41 X 40 X 12 cmX 2.4 kg

1

BEL OMURU-34 cm X 0.6kg

1

BOYUN OMURU-19 cm X 0.3 kg

1

Tabure

52

Kalp maketi-küçük Hibe

1

Erkek Pelvisi- 2 parça H11 41 X 31 X 17 cm -, 2.25 kg.

1

Kadın Pelvis – 2 parça H10 41 X 31 X 20 cm - 2.2 kg.

1

Sinir uçlarıyla birlikte omurilik C41 26 X 19 X 13 cm- 0.4kg.

1

Mikroanatomi-Böbrek K13 23.5 X 25.5 X 19 cm- 1.3 kg.

1

Böbrek kesiti-nephron- kan damarları ve glomerul-K11 29 X 52 X 9 cm- 2.8 kg.

1

Sindirim Sistemi (3 Parça) M-K21 81 X 33 X 10 cm-, 4.4 kg.

1

Kulak kemikçikleri-20 kat büyütme A101 17 X 12 X 21 cm - 0.29 kg.

1

Kulak-5 kat büyütülmüş-8 parçalı 43 X 25 X 20 cm- 4.1. kg.

1

Larynx -2 parçalı G22 9 X 9 X 14 cm-0.15 kg

1

Larynx-AC modeli(7 parça)- 1 adet G15 31 X 41 X 12 cm -, 2.2 kg.

1

Göz maketi- 5 kat büyütülmüş (6 parça) F10 13 X 14 X 21 cm - 0.6 kg.

1

Göz maketi (7 parça-kaslar) M-F13 18 X 26 X 19 cm -1.1 kg.

1

Kas modeli, çift cinsiyetli, ( 45 parça) B50 138 X 50 X 32 cm- 12.4 kg.

1

Bağlar ve kaslarla ilgili ayak iskeleti modeli M34/1 23 X 26 X 19 cm- 1.1 kg.

1

Diz eklemi, 12 parça A882 33 X 17 X 17 cm - 0.9 kg.

1

Rotator manşonlu omuz eklemi, 5 parça A880 18 X18 X24 cm- 0.85 kg

1

Flexible dirsek eklemi M-A83 12 X 12 X 39 cm- 0.35 kg.

1

Flexible diz eklemi M-A82 12 X 12 X 34 cm - 0.4 kg.

1

Flexible kalça eklemi M-A81 17 X 12 X 33 cm -0.55 kg

1

Flexible omuz eklemi M-A80 16 X 12 X 20 cm- 0.35 kg

1

Fibula

2

Tibia

2

Sacrum (koksiksli)

1

Coxa

2

Scapula

2

Ulna

4

Radius

4

Humerus

2

Femur

2

Uterus

1

Baş ve boyun kasları

1

Sinir sistemi (80x33x6 cm-3.5 kg)

1

Uterus (Doğum serisi) (13x41x31cm-2.1 kg)

1

Pelvis (baş-demostrasyonu)

1

Pelvis modeli

2

Larynx (14x14x28 cm-0.8 kg)

1

Dolaşım Sistemi (Damarlar) (80x30x6 cm-1.36 kg)

1

Kalp (by-passlı) – 4 parça 32x18x18 cm-1.1 kg)

1

Büyük kulak modeli

1

Noro-anatomi-Beyin- 8 parça (14x17x20 cm-0.94 kg)

1

Büyük beyin modeli-14 parça (34x30x37 cm-5.6 kg)

1

Baş ve boyun modeli- 4 parça ( 28x19x23 cm-2.2 kg)

1

39 Parça büyük insan figürü (174x74x70 cm-28 kg)

1

Alt extremite kasları (130x33x41 cm-7.0 kg)

1

Üst extremite kasları ((41x 48x48 cm- 3.0 kg)

1

Unisex klasik yarım gövde modeli (87x38x25 cm-6.8 kg)

1

Cranium ve beyin modeli

1

Kafa kemikleri modeli (cranium)

1

Columna vertebralis

1

El modeli (Kas ve ligamentler)

1

İnsan İskeleti (170 cm -7.6 kg)

1

Dr.Öğr. Üyesi Öznur Özge ÖZCAN

SHMYO / Fizyoterapi / Elektronörofizyoloji - Program Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Öznur Özge ÖZCAN / (0216) 400 2222