AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN (Rektör)

Yrd. Doç. Dr. Mert AKCANBAŞ(Müdür)

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

Yrd. Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU

 

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Selma DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Sebahat ATEŞ
Öğr. Gör. Fatma TURAN