AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN (Rektör)

Dr.Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ(Müdür)

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

Dr.Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU

 

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Selma DOĞAN
Öğr. Gör. Fatma TURAN