AİLEMER (Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Dr. Öğr. Üyesi Mert AKCANBAŞ (Müdür)

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Prof. Dr. Sırrı AKBABA

Dr. Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU

 

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Selma DOĞAN
Öğr. Gör. Fatma TURAN