Üsküdar Üniversitesi Scimago Sosyal Etki sıralamasında 1. Sırada!

DOI : https://doi.org/10.32739/uha.id.44728

Üsküdar Üniversitesi araştırma, inovasyon ve toplumsal etki sıralamasında uluslararası üniversiteler arasında önemli bir başarıya daha imza attı. Scimago Rankings’in Scopus veri tabanı üzerinden gerçekleştirilen sıralamaya göre Üsküdar Üniversitesi, üretilen bilimsel çıktıların sosyal etkisi (Societal Impact) ile 2023 yılında sıralamaya Türkiye’deki 4’üncü vakıf üniversitesi olarak girmekle birlikte Türkiye’de en çok gelişim gösteren 1’inci üniversite olmayı başardı. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi temel bilimler alanında yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’de 3’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’de 3’üncü sırada yer aldı…

Üsküdar Üniversitesi, üretilen bilimsel çıktıların sosyal etkisi (Societal Impact) ile 2023 yılında sıralamaya Türkiye’deki 4’üncü vakıf üniversitesi olarak girmekle birlikte Türkiye’de en çok gelişim gösteren 1’inci üniversite olmayı başardı. 

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili yeni bilgi üretimi, kadınların araştırma süreçlerine katılımı ve bilimsel çalışma sonuçlarının kamu politikalarının oluşturulması veya iyileştirilmesinde kullanılması başlıklarına katkı sağlayan Üsküdar Üniversitesi tıp, psikiyatri, psikoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmaları ile üst sıralarda yer alırken temel bilimler alanında yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’de 3’üncü sırada yer aldı. 

En çok gelişme gösteren 2’nci vakıf üniversitesi olmuştu

Toplum için bilgi üretmek değil, toplumla birlikte bilgi üretmek misyonu ile üniversite-sanayi-kamu-toplum iş birliği dönük bilimsel faaliyetler yürüten Üsküdar Üniversitesi daha önce 2022 yılı itibariyle “Araştırma İndeksi” sıralamasında Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde ilk 10’da yer almış, inovasyon indeksindeki dikkat çekici gelişimiyle 2022 yılında en çok gelişme gösteren 2’nci vakıf üniversitesi olurken, temel bilimler alanındaki çalışmalarıyla en etkin 2’nci üniversite olmuştu. 

Scimago Rankings Nedir?

SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veritabanında (Elsevier B.V.) yer alan bilgilerden geliştirilen, araştırma performansını, inovasyon çıktılarını, ve web görünürlükleri ile toplumsal etkileri olmak üzere üç temel göstergeyi birleştiren bir sıralama yöntemidir. Her yıl önceden ilan edilen değerlendirme metodolojisi ile başta araştırma üniversiteler olmak üzere pek çok kurumu değerlendiren SCIMAGO sıralamasında yer alan;

•    Araştırma Sıralaması, kurumun araştırma çıktısının hacmini, etkisini ve kalitesini ifade ederken,

•    Inovasyon Sıralaması, kurumun patent başvuru sayısı ve araştırma çıktılarının patentlerden aldığı atıflar üzerinden hesaplanır. (PATSTATS-Worldwide Patent Statistical Database)

•    Toplumsal Etki Sıralama, kurumun web sitesinin sayfa sayısına ve sosyal ağlardan gelen geri bildirim ve bahsedilme sayısını esas almaktadır. (PlumX metrics & Mendeley)

Scimago sosyal etki puanı esas alırken kullanılan temel metrikler;

-    Altmetrikler (AM): bu göstergenin iki bileşeni vardır:

PlumX Metrics (ağırlık: %70): PlumX Metrics'te, sosyal medya hesaplarında, blog ve haber sitelerinde Üsküdar Üniversitesi bilimsel faaliyetlerinden bahsedilme sıklığını ifade eder.

Mendeley (ağırlık: %30): Çevrimiçi kütüphane olan Mendeley'de Üsküdar Üniversitesi bilimsel faaliyetlerine ilişkin belge sayısını ifade eder.

Ayrıntı için: 

-    Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: (SDG) Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili belge sayısını takip eder.

-    Kadın Bilimsel Yetenek Havuzu: (FemSTP) bir kurumdan bilimsel makalelerin farklı kadın yazarlarının sayısını ifade eder. 

-    Kamu politikasında etki - Overton (OV): Overton veri tabanına göre politika belgelerinde atıfta bulunulan kurum belgelerinin sayısını ifade eder. 

-    Web boyutu (WS): Google'a göre Üsküdar Üniversitesi’nin web sitesi ile ilişkili sayfa sayısını ifade eder.

-    Otorite Puanı (AScore): Bir web sitesinin genel kalitesini ve SEO performansını ölçmek için geliştirilen bileşik bir metriktir. Temel olarak bağlantı gücü, organik trafik ve spam faktörlerini takip eder. 

Tam liste için tıklayınız:

 

 

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)