Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı

Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlar hayatımızın büyük bir bölümünü kaplamaya başladıkları gibi, öğretimin ve akademik hayatında da vazgeçilmez bir parçası olmuşlardır. Bilgisayarlar, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine dahil olmaları, öğretime canlılık ve çeşitlilik getirmeleri, hızlı ve doğru geri bildirimler vererek öğrencilerin öğrenme hızlarını arttırmaları, fiziksel olarak yapmanın zor ya da sınıf ortamında imkansız olduğu deneylerin simülasyonlar yardımıyla yapılmasını sağlamaları gibi avantajlarıyla öğretimin en önemli unsurlarındandır.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok 3. Katta konumlanmış olan Bilgisayar Laboratuvarı yaklaşık 70 m² alan üzerine kurulmuş, yüksek konfigürasyonlu bilgisayardan, akıllı tahta sisteminden ve network cihazlarından oluşmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarı Kullanım Amaçları

Zamanını daha çok laboratuvarda geçiren öğrenci, işiyle ilgili uygulamaları geliştirmede daha etkili olacaktır. Eğitimi süresindeki projelerini gerçek dünya problemleri üzerinde uygulayan öğrenciler iş hayatının gereklerini anlamada çok daha erkenden deneyim kazanacak ve ilgili tecrübeyi kazanmaya daha fazla eğilimli olacaklardır. Bu düşünceyle, Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı uygulayan öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Laboratuvarda Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri dışında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin diğer bölümlerinden Biyomühendislik, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri de ders işlemektedir.

Öğrenciler, yüksek hızda internete sahip olan modern yapıdaki laboratuvarı ders dışında da kullanabilmektedir. Sadece Lisans değil, Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler de tez çalışmalarında, projelerinde, araştırmalarında ve uygulamalarında öğretim elemanları ile birlikte bu laboratuvarda çalışmaktadırlar.

Bilgisayar Laboratuvarında Verilmekte Olan Dersler

Laboratuvardaki bilgisayarlarda programlama, veri tabanı tasarımı, matematiksel hesaplama ve modelleme, grafik tasarımı, elektronik devre simülasyonu gibi konularda kullanılan programlar kuruludur.

Bu laboratuvar özellikle Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Veri Tabanı Sistemleri, Algoritma Tasarımı, Bilgisayar Ağları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Mühendisliği, Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Web Programlama gibi uygulama geliştirme derslerinde kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Switch Kabini

1

Switch

1

Bilgisayar

30

Hoparlör

1

Projeksiyon Cihazı

1

Akıllı Yazı Tahtası

1

Dr.Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

SBF / İş Sağlığı ve Güvenliği - Bölüm Başkanı / ÜSGÜMER Müdürü

CV Görüntüle Özgeçmiş Rüştü UÇAN / (0216) 400 22 22 : 4109