Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı yaklaşık 70 m² alan üzerine kurulmuş, 30 adet yüksek konfigürasyonlu bilgisayardan, akıllı tahta sisteminden ve network cihazlarından oluşmaktadır.

Laboratuvardaki bilgisayarlarda programlama, veritabanı tasarımı, matematiksel hesaplama ve modelleme, grafik tasarımı, elektronik devre simülasyonu gibi konularda kullanılan programlar kuruludur.

Öğrencilerimiz, yüksek hızda internete sahip olan modern yapıdaki laboratuvarlarımızı ders dışında da kullanabilmektedir. 

Bu laboratuvar özellikle Temel Bilgi Teknolojileri, Programlama Dilleri, Veri Yapıları, Veri Tabanı Sistemleri, Algoritma Tasarımı, Bilgisayar Ağları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Yazılım Mühendisliği, Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Web Yazılımları gibi uygulama geliştirme derslerinde kullanılmaktadır.

Bilgisayar laboratuvarı sadece Lisans değil, Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin de tez çalışmalarında, projelerinde ve araştırmalarında öğretim elemanları ile birlikte çalıştıkları bir laboratuvardır.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Switch Kabini

1

Switch

1

Bilgisayar

30

Hoparlör

1

Projeksiyon Cihazı

1

Akıllı Yazı Tahtası

1

Serhat ÖZEKES Serhat ÖZEKES CV
MDBF / Dekan Yard. / Bilgisayar Mühendisliği - Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Serhat Özekes 1978 yılında Washington D.C.'de dünyaya geldi. Ortaokulu 1993 yılında İSTEK Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nde, liseyi ise 1996 yılında Muğla Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini sırasıyla 2000 ... [ » ]
Serhat ÖZEKES / (0216) 400 22 22 - : 2406