ÖYEMER (Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

AMAÇLARI:

a) Ülkemizdeki özel yetenekli çocukların değerlendirilmesine ve bu çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Özel yetenekli çocuklar konusundaki disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlayarak hem yapılan araştırmalar ve çalışmaların zenginleştirilmesi, hem de elde edilen çıktıların toplumumuza yararlı bir biçime getirilmesini sağlamak.

c) Özel yetenekli öğrencilere yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlayacak imkânlar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat hazırlamak ve sunmak.

ç) Özel yetenekli öğrencilere yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak.

FAALİYET ALANLARI:

a) Özel yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak.

b) Özel yetenekli çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarına, ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

c) Özel yetenekli çocuklara özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

ç) Özel yetenekli çocukların yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerini desteklemek.

d) Özel yeteneklilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri ile ilgili geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

ÖYEMER web sitesi için tıklayınız.