Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu - Etik Kurullarımız

Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Yapılacak tüm ilaç dışı gözlemsel çalışmalar, anket, mülakat, odak grup çalışması, retrospektif arşiv taraması, kan, idrar, doku, genetik materyal, EEG veya radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, hücre veya doku kültürü çalışması, gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen), hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmaların tamamı girmektedir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuz, Üniversitemiz içinden ve dışından yapılacak olan başvuruları, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanmış olan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda bilimsel ve etik açılardan değerlendirir. 

Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu

Deney hayvanları üzerinde bilimsel araştırma içeren in vivo veya in vitro  her türlü proje ve/veya çalışma bu kurula başvurmak zorundadır. Kurul onayı olmayan projelerin başvuruları kabul edilmez.

Etik kurul ücret bilgileri;

Etik kurul ücret: 3000+KDV=3600 TL
Üsküdar Üniversitesi İktisadi İşletmesi
Banka adı : Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Şube Adı: Ümraniye
Iban No: TR390006701000000074168797