Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı

Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı

Günümüzde hastanelerde yaklaşık 20 bin farklı çeşit tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda 7 kat artmıştır.
Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Teorik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin donanımlı bir laboratuvarda uygulamalı olarak ta eğitim almaları alan uygulamaları öncesi önemli bir hazırlık imkanı sağlamaktadır. Bu amaçla kurulan Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarında mevcut olan dijital analog deney seti, multimetre ve osiloskop gibi cihazlar öncelikli olarak genel elektrik-elektronik bilgisi kazandırmak amaçlı müfredatta yer alan Devre Analizi, Elektronik Ölçme Tekniği, Elektronik Elemanlar ve Analiz, Arıza Analizi ve Arıza Giderme gibi temel bölüm derslerinin uygulama aşamalarında kullanılacak altyapıyı sağlamaktadır. 

Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı Donanımı

  • KL-720 K&H Biomedikal Ölçüm Cihazı
  • BM-805 (UL CAT IV Version) Brymen Digital Multimetre
  • ETS-7000A K&H Dijital analog deney sistemi
  • ADS-1022B AA Tech 25 MHz 2 CH+1EXT 7' LCD Digital Osiloskop

Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarımızdaki Biyomedikal Ölçüm Seti içerisinde barındırdığı 9 farklı fizyolojik ölçüm modülü ile çeşitli fizyolojik sinyal ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Medikal cihazlar, ölçtükleri fizyolojik sinyalleri, ölçüm yöntemi ve içeriğindeki sensörleri, sinyal işleme adımlarını da kapsayan şekilde anlatılmaktadır. Sensörlerden fizyolojik sinyallerin algılanması, yükseltilmesi, filtrelenmesi ve sonuçta osiloskop veya bilgisayar ortamında ölçülen değerlerin görselleştirilmesi yapılmaktadır. Biyomedikal Sistemler hakkında öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler

  • Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı verilmektedir.
  • Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edip sürekli bakımını yaparak arıza olunca yerini saptayarak onarmaktadır.
  • Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin; fen bilimleri alanında başarılı olmaları, alet ve makinelere ilgi duymaları, aynı zamanda el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, mekanik ve şekil ilişkilerini algılayabilen özelliklere sahip, görme ve işitme organları sağlam, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenmektedir.
Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarı 200 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

KL-720 K&H Biomedikal Ölçüm Cihazı

1

BM-805 (UL CAT IV Version) Brymen Digital Multimetre

8

ETS-7000A K&H Dijital analog deney sistemi

8

ADS-1022B AA Tech 25 MHz 2 CH+1EXT 7' LCD Digital Osiloskop

4

Öğr.Gör. Aybike PİROL ELMAS

SHMYO/Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

CV Görüntüle Özgeçmiş Aybike PİROL ELMAS / (0216) 400 2222 : 5156