ÜSEM (Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

AMAÇLARI:

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin ana hedefi; eğitim, değişim ve gelişimde süreklilik ilkesi ile doğru bilgiyi en anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek, yeni tasarımlar oluşturmak, mevcut bilgiyi kullanılabilir kılmak ve kişilerin hayatlarında yeni pencereler açabilmektir.
Bu doğrultuda temel misyon, bireylerin daha önce sahip oldukları yetenek ve becerileri daha aktif olarak kullanmalarını sağlamak ve henüz sahip olmadıkları bilgiyi öğrenme, deneyimleme ve hayatlarına sokabilme fırsatını yaratabilmektir.

FAALİYET ALANLARI:

Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim stratejileri;

  1. Akademik ve Mesleki Eğitimler
  2. Kurumsal Eğitimler
  3. Genel Katılıma Açık Eğitimler
  4. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Akademik ve mesleki eğitimlerimiz yarım gün, tam gün ve seri eğitimler ile bireysel süpervizyonlar ve butik çalışmalardan oluşmaktadır.
Akademik ve mesleki eğitimlerin bazıları; Sağlık sektöründe kalite hizmetleri, Psikiyatri Hemşireliği Uygulama Eğitimleri, Klinik Görüşme ve Değerlendirme, Konuşma Terapilerinde Temel İlkeler, Aile ve Eş Terapisi Eğitimleri (SATIR Institute iş birliği), Travma Müdahale Eğitimleri, Psikofarmakogenetik Uygulamaları, Tıbbi Hipnoz, Psikolojik Testler ve Değerlendirme Eğitimleri. Ayrıca grup ve bireysel süpervizyonlar talebe ve ihtiyaca göre planlanmaktadır.

ÜSEM tarafından açılmakta olan kurumsal eğitimler iş dünyasında bu güne kadar vazgeçilmez olan kişisel gelişim eğitimlerinin yanında zihinsel gelişim eğitimlerine de erişmeye olanak sağlamaktadır.

Nöro Yönetim Becerileri, Nöroliderlik, Nöroekonomi, Gerçek Satışın Psikolojisi, İlişki Yönetimi, Takım Olma Takım Kalma, Örgüt Oluşturma, Personel Seçimi ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Yorgunluk Yönetimi gibi başlıklarda planlanan eğitimlerin yanı sıra Organizasyonel Danışmanlık, Kalite Hizmetleri Danışmanlığı, Bireysel Performans Artırma Danışmanlığı gibi hizmetleri de spesifik planlamalarla sunabilmektedir.

Açık eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri "Koruyucu Ruh Sağlığı"na hizmet politikasından hareketle hayata geçirdiğimiz projelerdir. Kişisel farkındalığı ve çevre farkındalığını artırmak yoluyla toplumsal üretkenliğe geçişte ülke gelişimine katma değer sağlamak hedeflenmektedir.

Açık Eğitimlerin bazıları; Gençlerle İletişim, Etkin Anne-Babalık, Başarılı Çocuk Yetiştirme, Doğum Sonrası Psikolojik Durumlar, Duyguların Psikolojisi, Engelli Yaşam, Başarı Psikolojisi, Vizyon Geliştirme, Hedef Koyma ve Stratejik Düşünme, Evlilikte Duygusal Zekâ, Çocuklarda Duygusal Zekâ, Gençlerde Duygusal Zekâ, Yaşlı Bakımı, Çocuk İstismarını Anlama ve Önleme.

ÜSEM, sosyal sorumluluk projelerine özel bir ilgi ve hassasiyetle yaklaşmaktadır. Ülke gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmektedir.
Bu anlamda kısa sayılabilecek geçmişinde önemli projelere imza atmıştır. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Belediyesi, TFF, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolleri çalışılmış ve çalışılmaktadır. 
Bunlardan uygulamaları tamamlanmış ve devam eden bazıları şunlardır:

  1. Nöroliderlik Eğitimi: İçişleri Bakanlığı ile iş birliği
  2. Ailemi Kuruyorum Ailemi Koruyorum Projesi: Sakarya Belediyesi ve US Danışmanlık iş birliği
  3. Rehberlik Geliştirme Projesi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği
  4. Pozitif Psikoloji Uygulamaları ve Değerler Eğitimi Projesi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği
  5. Çalışan Anne Psikolojisi ve Duygusal Zekâ Eğitimleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği


Bu merkezler psikoloji, felsefe, sağlık, sosyal hizmet ve çocuk gelişim bölümlerine uygun geçiş imkânları sunmaktadırlar.

Bu disiplinlerde 0-6 yaş, çocuk ruh sağlığı, ergen ruh sağlığı gibi konuları içeren aile danışmanlığı sertifika programlarımız sürmektedir.

Detaylı bilgi için: //usem.uskudar.edu.tr