PPM (Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

Politik Psikoloji, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarından başlayarak büyük grup kimliklerini oluşturan toplumsal tutumlara ve oradan siyasal yaşama uzanan bir çerçevede politik meselelerin psikolojik köken ve yansımalarını inceleyen bilimsel bir disiplindir. Bu disiplinin en belirgin özelliği psikoloji ve siyaset bilim odağında sosyal antropoloji, tarih, sosyoloji, iletişim, hukuk, uluslararası ilişkiler ve teolojiye kadar birçok bilimsel alanı kapsayan inter-disipliner bir karaktere sahip olmasıdır. Büyük grup kimliği, liderlik çalışmaları, politik travmalar, çatışma analizi ve çözümü üzerine yoğunlaşan alan çalışmalarının yanı sıra uluslararası ilişkilerin psikopolitik çözümlemeleri gibi konularla da ilgilidir. Politik Psikolojinin alanı siyasi zemini, toplumsal kimlikler, çatışmalar, ittifaklar bazında birleştiren ve ayıran fay hatlarına odaklanır.

Politik Psikoloji disiplini toplumsal kırılmalara yol açan psikolojik nedenleri psikoanalitik bir bakış açısıyla inceleme eğiliminden dolayı tarihselci ve kökene yöneliktir. Tıpkı bir bireyin  psikoanalize tabi tutulması gibi, toplumları da hafızalarındaki travmatik ve belirleyici olaylarla, geçmiş deneyimlerle oluşturdukları birikimlere yönelik bir değerlendirmeye tabi tutar. Nedensellikleri ve tekrarlayan pratikleri bulmaya çalışır.

Politik Psikolojinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Politik Psikoloji oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Siyaset Bilimi ve Psikolojinin yanı sıra sosyal antropoloji, tarih, sosyoloji, psikiyatri, uluslararası ilişkiler, ekonomi, sanat ve felsefe gibi alanlarla da yakın ilişki içerisindedir. Çatışma çözümü, barış süreçleri, iç savaşlar, terörizm, siyasal seçimler, lider analizleri gibi güncel konuların dışında, ulusal kimliklerin oluşumunda seçilmiş zaferler ve travmalar, toplumsal değişimlerin psikolojik etkileri, büyük grup kimliklerinin oluşumu, etnik ve mezhepsel bölünmelerin kökenleri gibi daha geniş kapsamlı ve derin konularla da ilgilenir.

 Bu alandaki araştırmalara örnek olarak bazı konuları şöyle sıralayabiliriz:

  • Büyük grup kimliklerinin oluşumu ve dinamiği; kitle psikolojisi
  • Seçilmiş zafer ve travmalar; yas ve iyileşme
  • Göç ve göç psikolojisi; yerlilerin ve göçebelerin psikolojik kırılma noktaları
  • Etnik kimlikler; ben ve öteki ayrımı
  • Terörizmin psikolojik temelleri
  • Liderlerin psikolojik motivasyonları ve izleyenlerin psikolojisi
  • Politik, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin psikodinamiği
  • İç savaşlar, soykırım, katliamlar
  • Kitle iletişim araçlarının toplumsal psikolojileri etkileme yolları
  • Kamu diplomasisi ve psikolojik araçlar; propaganda