Tıbbi Beceri Laboratuvarı

Tıbbi Beceri Laboratuvarı

Üniversitemiz SHMYO ve ağırlıklı olarak Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 1. sınıftan itibaren derslerde gördükleri teorik eğitimlerin uygulamalarını yapabilmeleri amacı ile düzenlenmiş (fizik muayene, sağlığın değerlendirilmesi, bakım uygulamaları vb.) bakım becerileri laboratuvarıdır. Bakım becerilerinin, laboratuvar ortamında maket ve çeşitli laboratuvar malzemeleri üzerinde birebir uygulama yapılarak geliştirilmesi, eğitimin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır. Uygulama ve beceri gerektiren her ders bitiminde, konuyla ilgili uygulamalar, uzman öğretim elemanları eşliğinde mesleki derslerin içeriğine uygun olarak, klinik uygulama öncesi bilgilerine katkı sağlaması amacıyla bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Erişkin İnsan Kol Maketi + Çanta (Damar Yolu)

4 Adet

Erişkin İnsan Kol Maketi / Elektronik (Kan Basıncı)

2 Adet

Hamilelik Gelişim Modeli (5 Model)

1 Set

İnsan Kas Modeli (Tam Boy)

1 Adet

İnsan Torso Modeli + Kitapçık (20 Model)

1 Adet

Stand Üzerinde Pelvis Kemiği ve Fetüs Başı

1 Adet

Kadın Pelvis Kemiği

1 Adet

Kafa Modeli

1 Adet

Erkek Pelvis Kemiği

1 Adet

İnsan Omurga Modeli

1 Adet

Yenidoğan Maketi (Bebek, Yapay Kan, Kan Torbası)

1 Adet

Çocuk Kol Maketi + Çanta (Damar Yolu)

1 Adet

Resisütasyon (CPR) (Yarım Erişkin İnsan)

1 Adet

Resisütasyon (CPR) (Çocuk)

1 Adet

Kalça Maketi

2 Adet

İnsan İskeleti (Tam Boy)

1 Adet

Kafatası Modeli

1 Adet

Meme Muayene Maketi (Patalojik Göğüsler 7 Adet)

1 Paket

Pelvic Examination Simulator Set (Life/Form Nasco [sy83])

1 Adet

Intramuscular Injection Model (Life/Form Nasco [sy21] SB31026U)

1 Adet

Diabetic Injection Pad (Life/Form Nasco [sy22] WA 18238U)

2 Adet

Intradermal Injection Simulator (Life/Form Nasco [sy22] LF01008U)

2 Adet

EAR (2012-2013 3B Scientific [sy70] 9985-1000250)

1 Adet

Hearth With Bypass (2012-2013 3B Scientific [sy74] 9985-1000263)

1 Adet

Patient Care Manikin (2012-2013 3B Scientific [sy104] 9985-1000502)

1 Adet

Decubitis Treatment Simulator (2012-2013 3B Scientific [sy122] W43026)

1 Adet

Pelvic Examination Simulator Set (Life/Form Nasco [sy83])

1 Adet

Kan Dolaşım Sistemi Sinir Poster

1 Adet

Kadın Üreme Sistemi (Afiş)

1 Adet

Kulak (Afiş)

1 Adet

Sindirim Sistemi (Afiş)

1 Adet

Göz (Afiş)

1 Adet

Hand Skeleton Model with Ligaments (M33/1)

1 Adet

Deluxe Muscie Leg, 7 Part (M21)

1 Adet

Classic Skullwith Brain, 8 Part (2012-2013 3B Scientific [sy26] 9985-1000049)

1 Adet

Giant Brain (2012-2013 3B Scientific [sy63] 9985-1001261)

1 Adet

Muscular Arm (İstendi Gelecek) (M11)

1 Adet

Dr.Öğr. Üyesi Meftun AKGÜN

SBF / Hemşirelik

CV Görüntüle Özgeçmiş Meftun AKGÜN / (0216) 400 22 22 : 5094