ÖYEMER (Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Halide İNCEKARA (Müdür)
 • Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL
 • Dr. Nebiye YAŞAR
 • Öğr. Gör. Ümit ERTEM
 • Öğr. Gör. Elif Konar ÖZKAN
 • Ayşe ÖZTÜRK 

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Nevzat TARHAN
 • Prof. Dr. Sevil ATASOY
 • Prof. Dr. Aşkın ASAN
 • Prof. Dr. Sevda ASQAROVA
 • Mustafa ATAŞ