Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji bilimi çeşitli test bataryalarını (saf ses odyometri, konuşma odyometrisi, serbest alan odyometrisi, oyun odyometrisi, görsel şartlandırılmış odyometri, timpanometri, akustik refleks testi, östaki tüp fonksiyon testi, refleks decay, otoakustik emisyon testleri, ABR, c-VEMP, o-VEMP, VNG, kalorik test) kullanarak insanların normal düzeyde duyup duymadıklarını, eğer duymuyorlarsa işitme sistemindeki problemin nerede ve ne düzeyde olduğunu ayrıca işitme cihazları veya koklear implantlar ile işitmenin; dengesizlik şikayeti ile gelen hastaların değerlendirilmesi, problemin kaynağı ve probleme uygun egzersizleri ile vestibüler rehabilitasyonu sürecini başlatır. 
Üsküdar Üniversitesi NP Altunizade Tıp Merkezi Odyoloji Laboratuvarında erişkin ve çocuk hastalarda detaylı işitme değerlendirmesi, denge değerlendirmesi/rehabilitasyonu ve yenidoğan işitme taraması yapılmaktadır.
Odyoloji Laboratuvarı ve Çocuklara Yapılan Odyolojik Testler 
*Davranışsal İşitme Testleri: Bebek ya da çocuğun işitebildiği en az seviyeyi bulmak için yapılır. Çocuğun yaş ve dikkat düzeyine göre, Davranış Gözlem Odyometrisi (BOA), Görsel Pekiştireç Odyometrisi (VRA ) ve Oyun Odyometrisi teknikleri kullanılarak bebekten/çocuktan güvenilir yanıtlar alınmaya çalışılır.
*Konuşma Odyometrisi
*Akustik İmmitansmetri
*Otoakustik Emisyon
*Elektrofizyolojik Ölçümler: İşitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinde oluşan yanıtlar elektrotlar yardımı ile görüntülenmektedir. (ABR, MLR, LLR, MMN, P300, ASSR ) 
*Otomatik ABR ile işitme taraması 

Odyoloji Laboratuvarı ve Yetişkinlere Yönelik Odyolojik Testler 

*Saf Ses ve Konuşma Odyometrisi 
*Akustik İmmitansmetri
*Otoakustik Emisyon
*Elektrofizyolojik Ölçümler: İşitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinde oluşan yanıtlar elektrotlar yardımı ile görüntülenmektedir. (ABR, MLR, LLR, MMN, P300, ASSR)
*Tinnitus (Kulak Çınlaması ) Değerlendirmesi
*Denge Bozukluğu Değerlendirmesi 

Odyolojik Test Yöntemleri ve Cihazlar

 
Videonistagmografi (VNG)
VNG denge bozukluklarının detaylı bir şekilde araştırılması için geliştirilmiş farklı alt grup testlerden oluşan bir sistemdir. Alt testler görsel bilgi ile kulaktaki denge merkezi arasındaki bağlantı yollarını, pozisyon değişimi ile oluşan baş dönmelerini kulağın ısıtılması ve soğutulması ile oluşturulan (Kalorik Test) baş dönmelerinin değerlendirilmesini içerir.

Elektrofizyolojik İşitme Değerlendirme Yöntemleri 

ABR: İşitsel Beyinsapı Cevabı davranım testlerine uyum göstermeyen küçük çocukların veya erişkinlerin işitme kaybı tipini ve derecesini belirlemek, işitme siniri fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ileri düzey odyolojik değerlendirmedir.
Orta ve Geç Latanslar, İşitsel Uyarılmış Kortikal Uyarılmış Potansiyeller: İşitilen sesin işitme siniri boyunca ve işitme ile ilgili beyin merkezlerinde işlenmesinin izlendiği ileri düzey odyolojik değerlendirme yöntemlerdir.
Otoakustik Emisyon Testi (TEOAE ve DPOAE) : İç kulaktaki işitme hücrelerinin fonksiyonunu değerlendiren objektif bir testtir.
Akustik İmmitansmetri Testi: Timpanometri, Akustik Refleks Testi, Östaki Tüp Disfonksiyon Testi, Refleks Decay testlerinden oluşmaktadır. Kulak zarı, kulak kemikçikleri, orta kulak boşluğu ve işitme siniri değerlendirmesi için kullanılan objektif testlerdir.
Çocuk ve Yetişkin Odyometrisi: Ses izolasyonu bulunan sessiz kabinlerde çocuk ve erişkinlerin saf ses ve konuşma testleri, çocuk hastaların serbest alan ve oyun odyometrisi testleri yapılabilmektedir. Ayrıca serbest alanda işitme cihazı fonksiyonu da değerlendirilmektedir.
REM Cihazı: İşitme cihazı ayarlarının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan cihazdır.

Tüm bu değerlendirmeleri yapan, odyoloji biliminin lisans mezunları olan odyologlardır. Odyoloji, işitme ve dengeyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve işitme-denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalıdır. İşitme ve denge bozukluklarının önlenmesi, eğer problem var ise tanılanması ve rehabilitasyonu ile ilgilenir. Odyolog işitme kaybı ya da denge bozukluğu ilgili olarak tanı konulmasında Kulak Burun Boğaz hekimine yardımcı olur ve rehabilitasyon süresince hastaya danışmanlık yapar. 

Bu laboratuvar aşağıda listelenen bölümler tarafından kullanılmaktadır.

Cihaz Cinsi

Adedi

Timpanometre Titan Preamplifier

Odyometre Mikrofonu

3

ABR EPA Preamplifier Elektrot Bağlantı Kablosu (Audiotory Brainstem Response)

1

ABR EPA Preamplifier Elektrot Bağlantı Kablosu (Audiotory Brainstem Response)

1

Timpanometre Probe Bağlantı Aparatı

1

Odyometrik Probu

1

Diapozon Seti

2

Tarama Odyometrisi

2

Odyometre Cevap Butonu

6

ABR EPA Preamplifier (Audiotory Brainstem Response)

1

ABR Insert EarPhone (Audiotory Brainstem Response)

1

Medikal Cihaz Sarj Unitesi

2

Odyometre Kemik Vibratörü

3

Odyometrik Kulaklık

7

VNG Işıklı Bar (Videonistagmografi)

1

VNG Gözlüğü (Videonistagmografi)

1

Su Kalorik Cihazı

1

REM Cihazı (Real Ear Measurement)

1

VEMP Module (Audiotory Brainstem Response)

1

ASSR Module (Audiotory Brainstem Response)

1

ABR Cihazı (Audiotory Brainstem Response)

1

Timpanometre Cihazı

3

Sessiz Kabin

2

OAE Cihazı (Otoacostic Emission)

1

VRA Sistemi (Visual Reinforcement Audiometry )

1

FF Sistemi (FreeField)

1

Eskabo

3

Muayene Masası

2

Paravan

1

Odyometre Cihazı

2

Otoskop

2

Dr.Öğr. Üyesi Didem ŞAHİN CEYLAN

SBF / Odyoloji - Bölüm Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Didem ŞAHİN CEYLAN / (0216) 400 2222 : 4103