ÜSÇÖZÜM (Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur KURTOĞLU - ÜSÇÖZÜM Müdürü
Prof. Dr. Ergun YILDIRIM
Doç. Dr. Barış BULUNMAZ
Yrd. Doç. Dr. Saadet UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. Ebru KARADOĞAN ISMAYILOV
Psikolog Emel YILDIRIM
Öğr. Gör. Ümit ERTEM
Ayşe KARTAL
Öğr. Yrd. Şehadat EKMEN

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Sevil ATASOY
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU
Prof. Dr. Mithat BAYDUR