ÜSÇÖZÜM (Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur KURTOĞLU - ÜSÇÖZÜM Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARADOĞAN ISMAYILOV
Psikolog Emel YILDIRIM
Öğr. Gör. Ümit ERTEM
Ayşe ÖZTÜRK

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Sevil ATASOY