ÜSÇÖZÜM (Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı

Müdür'ün MesajıÜsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSÇÖZÜM)  kadın sorunlarına öncelikle insan odaklı bir bakış açısıyla bakmayı kendisine temel ilke edinmiş bulunmaktadır. Buna göre geçmişten günümüze insanlar arası ayrımcılığın belki de en merkezi yerinde kadın ve erkek ayrımı, başka bir deyişle cinsiyet ayrımcılığı yer almıştır ve almaya da devam etmektedir. Sorun, sözüm ona çağdaşlığın doruğuna ulaşmış olan günümüz dünyasında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı noktasına vardırılarak gerçek anlamda insanal ve toplumsal bir sorun haline gelmiş bulunuyor. Bu noktadan hareketle ÜSÇÖZÜM olarak soruna çözüm üretim sürecini, ayrımcılığı pekiştirircesine kadın ve erkek ayrımı yaparak değil, insan odaklı olarak başlatmayı doğru buluyoruz.

Bu bağlamda ÜSÇÖZÜM olarak insan olgusunu toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kulvarına taşıyarak analiz etmeye dönük çalışmalar planlamaktayız. Söz konusu çalışmaların teorik düzeyde kalmamasına, uygulanabilirliği ve hayata aktarılabilirliği olması öncelikli hedefimizdir. Bunun için de toplumsal gerçeklik, gündelik yaşam, toplumumuzun kültürel üretim ortam ve süreçleri bizim için öncelikli çalışma ve araştırma alanları olacaktır. Varsayımsal değil gerçek sorunlardan yola çıkarak uygulanabilirliği olan çözümler üretmeye gayret edeceğiz. Bu açıdan ÜSÇÖZÜM olarak yapacağımız çalışmalarla, izleyeceğimiz çalışma tarzıyla bir yanıyla üniversite-toplum iş birliğine de katkı vermeye çalışacağız.

Diğer yandan yine toplumsal cinsiyet ayrımcılığı bağlamında kadının içerisinde yaşadığı toplumda öncelikle  temel insan haklarından yoksun bırakılışına ilişkin analiz ve araştırmalar çalışma konularımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda önce insan olarak kadının toplumdaki yerinin ne olduğu ve ne olması gerektiği sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Bununla ilişkili olarak kadına toplumsal cinsiyet kapsamında hangi rollerin, nasıl ve ne oranda yüklendiği, kadının, bu rollerini hangi koşullarda sürdürmeye çalıştığı sorularına yanıt arayacağız.

Bütün bunların yanında son yıllarda giderek yoğunluk kazanan kadına şiddet olgusu da ÜSÇÖZÜM olarak araştırmalarımızın temel ekseninde yer almaktadır.  Günümüzde Türkiye’de de giderek içinden çıkılmaz bir sorun haline gelen kadına şiddet sorununun çeşitli AR-GE çalışmalarıyla da desteklenmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı planlamaktayız. Ayrıca Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK,  devletin aileden sorumlu birimleri vb. kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde de birtakım araştırmaların gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı planlamaktayız. Kadının günümüz çağdaş dünyasında yaşamakta olduğu sorunlara ilişkin belli ölçüde bir duyarlılık oluşturmak bile ÜSÇÖZÜM olarak bizim için büyük önem taşımaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur KURTOĞLU
ÜSÇÖZÜM 
Müdürü