Hayvan Araştırmaları Etik Kurul Hakkında

Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu Kurulmuştur.

Üyeler;

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Başkan

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Öğretim Üyesi

Burcu Çevreli

Veteriner Hekim

Fadime Canbolat

Uzman Farmakolog

Mustafa Alper

Sivil Toplum Örgütü Üyesi

Yrd. Doç.Dr. Emel Kaşıkçı

Biyokimya Uzmanı

Yrd. Doç.Dr. Mesut Karahan

Öğretim Üyesi

Arş. Gör. Yelda İbadi

Öğretim Görevlisi

Akif Güztoklusu

Sivil Üye