SATUMER (Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Öğr.Gör. Serdar Karagöz - Müdür
Uzm.Dr. Semra Baripoğlu
Dr. Hanifi Devrim
Uzm. Tuğçe Bezaz
Uzm. Dilek Özdemir
Cemal Atar

 

DANIŞMA KURULU

Prof.Dr.Haydar Sur
Uzm.Dr. Boray Erdinç
Prof.Dr. Hüsnü Erkmen
Öğr.Gör. Öznur Yörümezoğlu
Öğr.Gör. Emre Üçsular