Burslar ve Öğrenim Ücretleri - Yüksek Lisans Bursları

Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar ve İndirimler

Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine, mezun öğrencilerin kardeşleri dahil olmak üzere % 10 oranında ilave indirim verilir.

Kurum Bursu 
Üsküdar Üniversitesinin yüksek lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657’ye tabi çalışanlara eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenlere % 50 indirim verilir.

Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesinin herhangi bir lisans programından mezun olup Klinik Psikoloji programı hariç olmak üzere Üsküdar Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %50 oranında, tezli yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden % 30 oranında indirim verilir.

Klinik Psikoloji programına yerleştirilen öğrencilerden Psikoloji ve Psikoloji (İngilizce) bölümlerinde mezuniyet derece listesinde ilk 10’a girenlere öğretim ücretinden % 25 oranında indirim verilir. Klinik Psikoloji programına yerleştirilen diğer mezun öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında indirim verilir.

Üsküdar Üniversitesinin herhangi bir ön lisans programından mezun olup Klinik Psikoloji programı hariç olmak üzere Üsküdar Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %50 oranında, tezli yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %30 oranında indirim verilir.

Personel Bursu 
Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üsküdar Üniversitesi veya NP Grup bünyesinde fiilen en az 2 yıldır çalışmakta olan personel ile personelin anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir. 
Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada bir yılını doldurmuş ders saat ücretli olarak görev yapan akademik personel ile anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine %25 indirim verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
1) Öğrenciler, kardeş bursu hariç olmak üzere üniversitemiz burslarından/indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler.
2) Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
3) Personel bursu alan öğrencinin, kendisinin, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.
4) Personel bursundan faydalanan kişinin mezuniyetten sonra en az 2 yıl süreyle Üniversite veya NP Grup bünyesinde çalışmaya devam etmesi zorunludur. Ancak işverenin bu süre içerisinde iş ilişkisini sona erdirme hakkı saklıdır.