İLİMER (İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Müdür'ün Mesajı

Nazife GÜNGÖR

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLİMER) insan odaklı iletişim çalışmaları planlamak ve gerçekleştirmek üzere kurulmuş bulunuyor. İletişimin disiplinler arası bir bilim dalı olmasının da sunduğu fırsatlarla iletişim alanında bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları, ortaya konulmuş olan kuram ve yaklaşımları insan odaklı bir perspektifle ve deneysel nitelikteki araştırmalarla yeni boyutlara taşıyarak alana yeni açılımlar kazandırmak İLİMER'in öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bu anlamda Üsküdar Üniversitesi'nin nörobilim, dil terapi gibi laboratuvarları da kullanılarak iletişim alanındaki çalışmaların psikoloji ve sosyal psikoloji alanının kuramsal ve yöntembilimsel olanaklarından da yararlanılması planlanmaktadır. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi düşünülen deneysel çalışmaların iletişim bilimlerinin gidişatına yeni açılım ve de katkılar sağlaması beklenmektedir.

İletişim bilimleri alanındaki çalışmaların önemli bir boyutunu toplumsal düzlemde yapılan alan araştırmaları oluşturmaktadır. İLİMER olarak özellikle de AR-GE çalışmaları kapsamında birtakım projeler geliştirerek toplum içerisinde survey, derinlemesine görüşme teknikleri, sözlü kültür ve sözlü tarih çalışmaları biçiminde gerçekleştirilmesi tasarlanan araştırmalarla da iletişim bilimleri alanına gerek kuramsal gerekse de yöntembilimsel açıdan katkı sunulması planlanmaktadır.

İletişim ve bilişim teknolojilerindeki akıl almaz hızdaki gelişmelerin insanlığa yeni bir vizyon getireceği kuşkusuz. Olası vizyonun nasıl ve ne yönde olacağına ilişkin doğru saptamaların yapılması ve sağlıklı öngörülerin ortaya konulabilmesi için gerek etki gerekse de içerik konusunda kapsamlı ve çok yönlü araştırmaların yapılması zorunludur. İLİMER olarak biz de internet medyasıyla birlikte giderek genişleyen sanal dünyanın insanlığın gerçekliğini nasıl ve ne yönde etkilemekte olduğuna ilişkin çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Bu yöndeki çalışmalarımızı da olabildiğince Ar-Ge çalışmaları kapsamında projelendirme çabası içerisindeyiz.

İLİMER olarak geliştirmeyi ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çalışmaların hem iletişim bilimlerine yeni açılımlar getirmesini hem de insanal ve toplumsal anlamda yaşanmakta olan veya yaşanması olası sorunlara çözüm önerileri üretmeye katkı sunmasını ümit ediyoruz.

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
İLİMER Müdürü