Aday Üsküdar | Dünyayı Değiştirmeye Var mısın? uskudar.edu.tr/aday

İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi Duyurular » Tümünü Listele

20 MAR 2023

İletişim Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Ders Programı

İletişim Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Ders Programı İçin Tıklayınız.

10 MAR 2023

İletişim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim Uygulama Esasları

İletişim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim Uygulama Esasları'nı Görmek İçin Tıklayınız.

08 MAR 2023

Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİPEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ UYGULAMA ESASLARIYükseköğretim Genel Kurulunun 29.12.2022 tarihli toplantısında, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında pedagojik formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitime devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi kararlaştırılmıştır (Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK yazısı için tıklayınız).Pedagojik formasyon eğitimine katılım isteğe bağlıdır.Pedagojik formasyon eğitimi için hazırlanan ders programları ektedir.Pedagojik formasyon eğitimine başvurular, çevrim içi olarak alınacaktır.Pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen örgün öğretim programlarındaki öğrencilerin ders kayıtları 3. yarıyılda; 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılına mahsus olmak üzere 4. yarıyılda yapılacaktır.Pedagojik Formasyon Eğitimi alacak özel şartlara sahip bölüm öğrencileri (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çerçevesinde öğretmen olabilmek için kendi alanlarına özgü ders almaları gereken bölümlerde okuyan) her bir yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir.Önceki yarıyıllarda pedagojik formasyon derslerini alan veya almayan son sınıf öğrencileri, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli olan tüm şartlarını yerine getirdikleri taktirde, mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir.2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde son sınıf öğrencilerine mahsus olmak üzere;Pedagojik formasyon eğitimi alınabilen bölümlerde kayıtlı mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencileri, başvuru yapmaları halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlamaları kaydıyla bahar yarıyılında, yaz öğretiminde ve öğretmenlik uygulaması dersi de dâhil, derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve diplomasını almak isteyen öğrenciler, mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir. Kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak (a) fıkrası uyarınca pedagojik formasyon eğitimi kapsamında ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ise, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebileceklerdir.Son sınıf öğrencileri ders yüklerinin fazlalığı nedeniyle her bir yarıyılda 45 AKTS’ye kadar ders alabileceklerdir.Pedagojik formasyon eğitiminde alınan dersler, öğrencinin transkriptine yansıtılacak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına (GANO) dahil edilecektir. Pedagojik formasyon eğitimine başlayan ancak daha sonra eğitimi tamamlamadan eğitimden ayrılan öğrencilerin başarılı oldukları dersler transkriptlerinde belirtilecektir. Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır” ibaresi yazılacaktır.Bu usul ve esaslarda yer almayan konularda “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programları                                           GÜZBAHARYAZ          2022-2023  RPF102 Sınıf Yönetimi RPF104 Eğitimde Ölçme ve   Değ. RPF106 Özel Öğretim   Yöntemleri RPF108 Rehberlik ve Özel   Eğitim RPF101 Eğitime Giriş RPF103 Eğitim Psikolojisi RPF105 Öğretim İlke ve   Yön. RPF107 Öğretim   Teknolojileri            2023-2024 RPF101 Eğitime Giriş RPF103 Eğitim Psikolojisi RPF105 Öğretim İlke ve   Yön. RPF107 Öğretim   Teknolojileri RPF112 Öğretmenlik   Uygulaması RPF102 Sınıf Yönetimi RPF104 Eğitimde Ölçme ve   Değ. RPF106 Özel Öğretim   Yöntemleri RPF108 Rehberlik ve Özel   Eğitim RPF112 Öğretmenlik Uygulaması PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DETAYLARPedagojik Formasyon Eğitimi dersleri Türkçe verilecektir.Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “Kayıt Yenileme” başlıklı Madde 16/2 uyarınca Pedagojik Formasyon Eğitimi almayı talep eden öğrenci, bu madde kapsamında programının normal eğitim süresini doldurduğunda her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde AKTS ders kredileri göz önünde bulundurularak tespit edilen öğrenim ücretini ödedikten sonra kaydını yenilemek zorundadır.     Pedagojik Formasyon Eğitimi için sadece aşağıdaki tabloda belirtilen bölüm öğrencileri başvuruda bulunabilir.Pedagojik Formasyon Eğitimi almak isteyen öğrenciler aşağıda bulunan başvuru formunu Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde doldurup danışman tarafından alınan onay doğrultusunda ilgili fakülte sekreterliklerine mail ile iletmeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.İlgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen formlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilecek olup öğrencilerin ders seçim işlemleri öğrenci bilgi sistemine (OBS) işlenecektir. Öğrencilerimiz, öğrenci bilgi sisteminden ders kayıt işlemlerini kontrol edebileceklerdir.Başvuru Formu için tıklayınız.Pedagojik Formasyon Eğitimine İzin Verilen Bölümler Fakülte Program İletişim Fakültesi Gazetecilik Görsel İletişim Tasarımı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Televizyon ve Sinema İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Sosyoloji Tarih Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk GelişimiPedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri DERSİN ADITUKAKTS Eğitime Giriş3034 Öğretim İlke ve Yöntemleri3034 Sınıf Yönetimi2023 Özel Öğretim Yöntemleri3034 Rehberlik ve Özel Eğitim3034 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme3034 Eğitim Psikolojisi3034 Öğretim Teknolojileri2023 Öğretmenlik Uygulaması18510İnsan ve toplum yaşamının her kesitinde merkezi öneme sahip olan iletişimin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere koşut olarak toplumsal değişim ve dönüşümün motor gücü rolünü üstlendiği de gözlenmektedir. Bilgi çağını yaşamakta olan dünyamızda iletişimin yalnızca bugünün değil, geleceğin biçimlenmesinde de baş rolde olması iletişim eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de alanda iyi yetişmiş nitelikli akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış fiziki olanaklarıyla, misyon ve vizyonuna yakışır eğitim-öğretim programıyla kalifiye iletişimciler yetiştirme görevini üstlenmiş bulunmaktadır.


İletişim Fakültesi Bölümleri

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Yeni Medya olmak üzere üç bölümle eğitim öğretime başlayan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi günümüzde; Yeni Medya ve İletişim, Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çizgi Film ve Animasyon olmak üzere 7 lisans programıyla eğitim öğretime devam etmektedir.

İletişim Fakültesinde Eğitim Öğretim

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim öğretim, bir yılı isteğe bağlı İngilizce hazırlık, dört yılı lisans olmak üzere toplam beş yılda tamamlanmaktadır. İngilizce hazırlık almak istemeyen öğrencilerimiz ise lisans eğitimlerini dört yılda tamamlamaktadırlar.


İngilizce hazırlığın dışında dört yıllık lisans eğitimi vermekte olan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde uygulanmakta olan ders programı, öğrencinin hem sağlam bir entelektüel temele sahip olması hem de mesleki anlamda gerekli bilgi donanımını kazanmasına yönelik olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitiminin ilk iki yılında ağırlıklı olarak genel bilimsel formasyon dersleri verilmekte, sonraki iki yıl içerisinde ise öğrencinin eğitim aldığı bölümün gerektirdiği mesleki derslere ağırlık verilmektedir. Böylece dört yılın sonunda öğrenci iletişim alanında hem sağlam bir düşünsel formasyona hem de mesleki anlamda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaktadır.


Güney Yerleşke

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Güney Yerleşkede C-D Blok içerisinde bulunmaktadır.(Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No: 16 34662 Üsküdar-İSTANBUL)

Yerleşkeyi Görüntüleyin

İletişim Fakültesi Haberler » Tümünü Listele

İletişim Fakültesi Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!