GBA (Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Hakkında

Merkezin Amaçları:

a) AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
b) AB tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların tanıtılmasına ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
c) AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine yardımcı olmak,
d) Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
e) Proje hazırlamak isteyen Üniversitedeki tüm birimlere, kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
f) Projelerin başarıya ulaşması için; AB ve hibe veren kuruluşlar ile Ulusal Ajansın yayınlarını takip etmek ve projeleri ilgilendiren araştırma merkezi görevlilerine ve proje hazırlayan bölümlere iletmek,
g) Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara, uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) AB fonlarını kullanarak projeler yapılmasını sağlamak suretiyle, dış ve iç kaynaklı proje ve programlara talep ve ilgiyi arttırmak,
b)  Hazırlanan projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek, c) AB’ye üye ülkelerin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri ve bilimsel boyutu Üniversitemize taşımak,
c) Proje üretmek isteyen Üniversitemize bağlı Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Enstitü, USEM, Araştırma ve Uygulama Merkezleri, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmakta yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak,
d) Üniversitemize bağlı kurumlarda projelerin üretilmesini sağlamak,
e) Dış kaynaklı proje ve programlardan faydalanmamış, dezavantajlı bölgelerdeki kurumlarımızın proje üretmesini ve hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak,
f) Nicelik ve nitelik bakımından İstanbul’un proje çalışmalarında öncü ve lider olması için Üniversitemiz olarak gerekli çalışmaları yapmak,
g) Kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortaklık kurulmasını sağlamak (Eğitim kurumları, kamu kurumları, üniversiteler, STK, vb.) , 
h) Uluslararası boyutta ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak,
ı) Dış kaynaklı proje ve programlar, Avrupa Birliği felsefesi, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin Eğitim ve Gençlik Politikaları hakkında bilgi sahibi olmak, gelişmeleri takip etmek ve bu konularda eğitimlere katılmaktır.