Facebook Pixel Code
 

Yönetim - Mütevelli Heyeti

Ahmet Furkan TARHAN Başkan
Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN Rektör
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU Üye
Mustafa ATAŞ Üye
Ramazan ÇELİK Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL Üye
Adnan TANRIVERDİ Üye
Dr.Öğr. Üyesi M. Said CEYHAN Üye