Yönetim - Mütevelli Heyeti

Ahmet Furkan TARHAN Başkan
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR Rektör
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL Üye
Ramazan ÇELİK Üye
Selahattin ARSLAN Üye
Varol YÜKSEL Üye