Yönetim - Mütevelli Heyeti

Ahmet Furkan TARHAN Başkan
Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN Kurucu Rektör
Prof. Dr. Mehmet ZELKA Rektör Vekili
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU Üye
Mustafa ATAŞ Üye
Ramazan ÇELİK Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL Üye
Emekli Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi M. Said CEYHAN Üye