Yönetim - Mütevelli Heyeti

Ahmet Furkan TARHAN Başkan
Prof. Dr. Mehmet ZELKA Rektör Vekili
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL Üye
Doç. Dr. M. Said CEYHAN Üye
Ramazan ÇELİK Üye
Selahattin ARSLAN Üye