TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Merkez Faaliyetleri

Yayınlar
Kitap - Kitap Bölümü
Kongre - Konferans Katılımı
  • COVID19 Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner

    Kategori: Uluslararası Kongre Kurul Üyeliği
    Yazarlar: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU Tarih: 06.2020
  • İTÜ Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

    Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
    Yazarlar: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU Tarih: 10.2020
Projeler
Diğer Faaliyetler