Öğrenci - Diploma Eki (DE)

Diploma Eki (DE), yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir. 

Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir 

Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir. 

Diploma eki, Üniversitemizden mezun olan tüm öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) verilmektedir. 

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

  • Yurt dışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
  • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
  • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifade olması
  • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması
  • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.