Yatay Geçiş - Kurum İçi Yatay Geçiş

T.C.
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

a) Ön lisans diploma programlarında ikinci yarıyıl ve üçüncü yarıyıl başlarında, lisans diploma programlarında ikinci sınıf ve üçüncü sınıf başlarında yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

b) Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait ağırlıklı genel  not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.

c) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

d) Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarının devamı ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

e) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. 

f) İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

g) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.

h) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

i) Yatay geçiş işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.

j) Eğitim dili İngilizce olan diploma programlarına yatay geçiş için, İngilizce hazırlık sınıfını başarmış olmak veya muaf olmuş olma şartı vardır. İngilizce hazırlık sınıfı okumamış olanların yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlarda Üniversitenin yeterli gördüğü puanı almış olması ve başvuru sırasında belgelemesi şarttır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi :  04 Eylül 2020 Cuma 

Kurum içi yatay geçiş başvurusu için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Kurum içi geçiş yapan öğrencilerin burslarının devamı ile ilgili esaslar için tıklayınız.