ÜDEMER (İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU

  • Prof. Dr. Sırrı Akbaba
  • Doç. Dr. Niyazi Beki
  • Dr.Öğr. Üyesi Asil Ali Özdoğru
  • Yrd. Doç Dr. Rabia soyucak
  • Öğrt. Gör.Yusuf Teke

DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Mehmet Zelka
  • Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu
  • Prof. Dr. Mustafa Bayram
  • Prof. Dr. Halil İbrahim Erel
  • Doç. Dr. İsmail Barış