Sosyal Bilimler Enstitüsü

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk üniversitesi olarak 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi çatısı altında aynı yıl kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü (SOBE) psikoloji, nöropazarlama ve iletişimin çeşitli alanlarında yüksek lisans programları düzenlemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün Hedefleri

Sosyal Bilimleri Enstitüsü, akademik dünyada kariyer sahibi olacak bilim insanları ve dünyanın değişen şartlarına göre gerekli yetenek ve yeterliğe sahip insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Enstitü, her zaman dinamik, yenilikçi, kendini dünyanın her yerinde başarılı kılacak niteliklere sahip olmak isteyen tüm adayları eğitim-öğretim sürecine katmayı amaçlamaktadır. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, akademik kariyer basamaklarında ilerleyecek, Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlarında çalışabilecek, bulundukları kurum(lar)da kariyerini geliştirebilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın tanınmış yüksek lisans programları ile eş değerde uzmanlık sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Nöropazarlama, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Yeni Medya ve Gazetecilik , Sosyoloji, Aile Danışmanlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları ile Psikoloji Doktora Programı yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Kariyer İçin Basamak

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü profesyonel akademik kadrosu ve geniş uygulama imkânları ile alanına ve literatürdeki yeniliklere hâkim, vizyonlu, tam donanımlı eğitim sunmaktadır. Programlara katılanların uzmanlık alanlarında derinleşmeleri, gelecekte akademik kariyer yapmak isteyenlere de sağlam bir temel oluşturmaları hedeflenmektedir.

Uygulama ve Staj Olanakları Sunuluyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programları Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi, NP Feneryolu Tıp Merkezi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde pratik yapma olanağı sağlayarak öğrencilere saha içinde yetişebilme ve gereken donanıma sahip olabilme imkânı tanınmaktadır. Programların eğitim kadrosu NPİSTANBUL Beyin Hastanesi doktor ve psikologlarından oluşmaktadır.

 (***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Tıp Fakültesi Lisans Programlarından mezun olanlar kabul edilecektir.)

Haberler » Tümünü Listele

Duyurular » Tümünü Listele

20 MAY 2020

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS STAJ HAKKINDA

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE22-23 Haziran 2020 Klinik Psikoloji YL Online Klinik Çalışma Tamamlama (Klinik Staj yerine geçecektir) Covid-19 salgını nedeniyle YÖK kararı ile üniversitelerde tüm branşların klinik çalışma ve stajları durdurulmuştur. Bu sürecin ne zaman normal işleyişe döneceği bilinmemektedir.1 Mart 2020- 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programın kapsamındaki klinik çalışmasını yapması planlanan tüm öğrencilerimizi 22 ve 23 Haziran 2020’de 2 günlük yoğun online çalışmaya katılmaya davet ediyoruz.İki günde toplam 8 oturum yapılacak, her yarım gün sonu kısa değerlendirme sınavı olacak ve sınavda başarılı bulunanlar Klinik Çalışma'dan başarılı sayılacaklardır. Bu çalışmanın tekrarı gereksinim halinde Ekim ayında olacaktır.  İki günlük eğitim Zoom üstünden yapılacak ve tüm oturumlara katılım mecburi olacaktır. Oturumlar 22 ve 23 Haziranda 9:00-12:30 - 13:30-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.SON BAŞVURU TARİHİ 16 HAZİRAN 2020'dir.Lütfen “Ben de staj yapabilir miyim” şeklinde mail atmayınız, istekliyseniz başvurunuzu yapınız, değerlendirilip başvuranlara kabul ya da red maili atılacaktır.Bu program sadece Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinden Klinik Stajını Eylül 2020'ye kadar tamamlaması gerekenler içindir.Detaylı bilgi, program ve başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOUnDT54aQnfzeoqBpRTyBsakLOI9HWR0-swrp2D1zLJ48Q/viewform?usp=sf_link

20 NİS 2020

PSİKOLOJİ - NÖROBİLİM ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARI 5-16 NİSAN ONLİNE ETKİNLİKLERİ

5 Nisan Pazar 20:00-21:30 SEMİNER: EMDR ve Sınav Kaygısında Kullanımı6 Nisan Pazartesi 22:00-23:00 YARIŞMA: Kahoot Oynuyoruz9 Nisan Perşembe 20:00-21:30 UYGULAMA: Nefes ve Gevşeme Egzersizleri12 Nisan Pazar 20:00-21:30 SEMİNER: Demans Nedir, Neye Benzer?16 Nisan Perşembe 20:00-21:30 SEMİNER: Mindfullness Temelli Stres Yönetimi1-15 Nisan boyunca PROJE: Psikoloji Soru Bankası ProjesiEtkinliklere kayıt gerekmez. Her bir etkinlik için ZOOM katılım şifreleri Psikoloji – Nörobilim Öğrenci ve Mezunları mail grubunda paylaşılmaktadır.Psikoloji – Nörobilim Öğrenci ve Mezunları mail grubuna katılmak isteyenler gokben.hizlisayar@uskudar.edu.tr adresine ad soyad, eğitim bilgilerini iletebilirler

20 NİS 2020

KAYIT DONDURMA HAKKINDA

Değerli Öğrencilerimiz;Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim –Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan “Kayıt yenileme ve dondurma” başlığı 19. Maddede yer aldığı şekliyle kayıt dondurma haklarından istifade edebilmektedirler.Bununla birlikte, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısında ifade edildiği şekliyle,1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda; tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,( Tez bitim tarihinden itibaren 4 ay ek süre verilmesi ) ve bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.öğrencilerimizin azami süreleri ve tezlerini yürütmelerine mani bir durumun varlığının tespiti ve yöntemine dair bir düzenlemeye gidilmiştir.Bununla birlikte, kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dondurmayı müteakip Bahar yarıyılı - Güz yarıyılı arasındaki kayıt ücreti farkı ile ilgili talepler için ise kayıt dondurma gerekçesinin;- Öğrencimizin tezini yürütme, veri toplama sürecine mani olacak derecede etki edecek mertebede olup olmaması,- Danışmanının aynı gerekçeleri teyit eder yazılı (elektronik posta, stix yazışması vb) olması,- Mevcut döneme mahsus sağlık problemleri yaşamış olması,- Sahada aktif görev alıyor olması veya- Bu çerçevede olmak kaydıyla karşılaşılan güçlükler neticesinde tezini yürütemiyor olmasıgibi mücbir ve koronavirüs koşulları çerçevesinde ortaya çıkan kısıtlardan olduğuna kanaat getirildiği taktirde sırasıyla ilgili danışman görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Mali İşler Direktörlüğü’nün kararına müteakip alınmayacaktır.Kayıt dondurma konusundaki dilekçelerinizi şu adresteki form aracılığı ile iletebilirsiniz.Başvuru süreci bittiğinden link kaldırılmıştır.Bu forma yaptığınız bilgi girişi dilekçe olarak kabul edilecek ve konu hakkındaki enstitü yönetim kurulu önerisi üç iş günü içerisinde size bildirilecek ve gerekli yazışmalar başlatılarak mali işler – öğrenci işleri birimlerimizle irtibat kurmanız istenecektir.Son başvuru tarihi 17 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir.Saygılarımızla

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!