Sosyal Bilimler Enstitüsü

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk üniversitesi olarak 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi çatısı altında aynı yıl kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü (SOBE) psikoloji, nöropazarlama ve iletişimin çeşitli alanlarında yüksek lisans programları düzenlemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün Hedefleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü, akademik dünyada kariyer sahibi olacak bilim insanları ve dünyanın değişen şartlarına göre gerekli yetenek ve yeterliğe sahip insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Enstitü, her zaman dinamik, yenilikçi, kendini dünyanın her yerinde başarılı kılacak niteliklere sahip olmak isteyen tüm adayları eğitim-öğretim sürecine katmayı amaçlamaktadır. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, akademik kariyer basamaklarında ilerleyecek, Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlarında çalışabilecek, bulundukları kurum(lar)da kariyerini geliştirebilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın tanınmış yüksek lisans programları ile eş değerde uzmanlık sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Nöropazarlama, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Yeni Medya ve Gazetecilik, Sosyoloji, Aile Danışmanlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Uluslararası İlişkiler  ve Felsefe  Yüksek Lisans Programları ile Psikoloji ve Yeni Medya ve İletişim  Doktora Programı yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Kariyer İçin Basamak

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü profesyonel akademik kadrosu ve geniş uygulama imkânları ile alanına ve literatürdeki yeniliklere hâkim, vizyonlu, tam donanımlı eğitim sunmaktadır. Programlara katılanların uzmanlık alanlarında derinleşmeleri, gelecekte akademik kariyer yapmak isteyenlere de sağlam bir temel oluşturmaları hedeflenmektedir.

Uygulama ve Staj Olanakları Sunuluyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Klinik Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programları Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi, NP Feneryolu Tıp Merkezi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde pratik yapma olanağı sağlayarak öğrencilere saha içinde yetişebilme ve gereken donanıma sahip olabilme imkânı tanınmaktadır. Programların eğitim kadrosu NPİSTANBUL Beyin Hastanesi doktor ve psikologlarından oluşmaktadır.

 (***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Tıp Fakültesi Lisans Programlarından mezun olanlar kabul edilecektir.)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Haberler » Tümünü Listele

Sosyal Bilimler Enstitüsü Duyurular » Tümünü Listele

30 MAR 2021

İLERİ AKADEMİK YAZIM DERS SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında Dr.Öğr. Üyesi Gökser GÖKÇAY tarafından verilen ''SBU 502 İLERİ AKADEMİK YAZIM '' dersi 22 NİSAN 2021 tarihi itibarı ile  Perşembe günleri  11:00/14:00 saatleri arasında yürütülecektir.

30 MAR 2021

NÖROPAZARLAMANIN DAVRANIŞSAL TEMELLERİ DERS SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Nöropazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında Prof. Dr. İsmail Tayfun UZBAY tarafından verilen ''Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri '' dersinin saati Perşembe günü 14:10/16:45 olarak güncellenmiştir.

12 MAR 2021

Psikoloji Doktora Programı 2021Doktora Yeterlik Sınavı

Yazılı Sınav13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10:00 ‘da Çarşı Yerleşke 3. Kat 305 numaralı derslikte yapılacaktır.Yazılı sınavda 75 ve üzeri alan ya da daha önceki yeterlik yazılı sınavında başarılı bulunmuş adaylar için sözlü sınav:15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 9:00’dan itibaren Çarşı Yerleşke 3. Kat Salacak Salonu’nda yapılacaktır.Yeterlik sınavına giriş için zorunlu derslerin tamamını kapsayan en az 9 dersi başarı ile vermiş, seminer dersini vermiş, tez önerisi dersini almış, geçmiş yeterlik sınavı sonrasına alınması önerilen ders var ise bu dersi de başarı ile vermiş olunması gerekmektedir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilerin dilekçe vermeleri gerekmektedir. Bu dilekçeler 13 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar idil.arasandogan@uskudar.edu.tr adresine e-posta ile iletilmelidir.Mevzuat gereği doktora öğrencileri 5. dönemin sonuna kadar ( kayıt dondurulan ya da özel öğrencilikte geçen süreler hariç) yeterlik sınavına girmiş olmalılar.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!