Sosyal Bilimler Enstitüsü

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk üniversitesi olarak 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi çatısı altında aynı yıl kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü (SOBE) psikoloji, nöropazarlama ve iletişimin çeşitli alanlarında yüksek lisans programları düzenlemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün Hedefleri

Sosyal Bilimleri Enstitüsü, akademik dünyada kariyer sahibi olacak bilim insanları ve dünyanın değişen şartlarına göre gerekli yetenek ve yeterliğe sahip insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Enstitü, her zaman dinamik, yenilikçi, kendini dünyanın her yerinde başarılı kılacak niteliklere sahip olmak isteyen tüm adayları eğitim-öğretim sürecine katmayı amaçlamaktadır. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, akademik kariyer basamaklarında ilerleyecek, Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlarında çalışabilecek, bulundukları kurum(lar)da kariyerini geliştirebilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere dünyanın tanınmış yüksek lisans programları ile eş değerde uzmanlık sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Programlar

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Nöropazarlama, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Yeni Medya ve Gazetecilik , Sosyoloji, Aile Danışmanlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları ile Psikoloji Doktora Programı yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Kariyer İçin Basamak

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü profesyonel akademik kadrosu ve geniş uygulama imkânları ile alanına ve literatürdeki yeniliklere hâkim, vizyonlu, tam donanımlı eğitim sunmaktadır. Programlara katılanların uzmanlık alanlarında derinleşmeleri, gelecekte akademik kariyer yapmak isteyenlere de sağlam bir temel oluşturmaları hedeflenmektedir.

Uygulama ve Staj Olanakları Sunuluyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programları Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi, NP Feneryolu Tıp Merkezi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde pratik yapma olanağı sağlayarak öğrencilere saha içinde yetişebilme ve gereken donanıma sahip olabilme imkânı tanınmaktadır. Programların eğitim kadrosu NPİSTANBUL Beyin Hastanesi doktor ve psikologlarından oluşmaktadır.

 (***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Tıp Fakültesi Lisans Programlarından mezun olanlar kabul edilecektir.)

Haberler » Tümünü Listele

Duyurular » Tümünü Listele

28 ŞUB 2020

SEMİNER DERSİ İPTALİ HAKKINDA

Sayın ÖğrencimizProf. Dr. Muhsin KONUK tarafından verilen SEMİNER dersi öğretim üyesinin rahatsızlığı nedeni ile bugün 28.02.2020 tarihinde yapılmayacaktır. Dersin telafisi hakkında bilgilendirme öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.Saygılarımızla.

27 ŞUB 2020

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 BAHAR YY DERS PROGRAMLARI

KLİNİK PSİKOLOJİ 1. DÖNEM BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxKLİNİK PSİKOLOJİ 2. DÖNEM BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxKLİNİK PSİKOLOJİ 3. DÖNEM BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxUYGULAMALI PSİKOLOJİ 1. DÖNEM BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxUYGULAMALI PSİKOLOJİ BİLİMSEL HAZIRLIK BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxNÖROPAZARLAMA BAHAR YY DERS PROGRAMI.XLSXMEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR BAHAR YY DERS PROGRAMI.XLSXYENİ MEDYA ve GAZTECİLİK BAHAR YY DERS PROGRAMI.XLSXAİLE DANIŞMANLIĞI BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxSOSYOLOJİ BAHAR YY DERS PROGRAMI.xlsxGÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BAHAR YY DERS PROGRAMI.XLSXPSİKOLOJİ DOKTORA 2.3.4. DÖNEM BAHAR YY DERS PRPOGRAMI.xlsx

25 ŞUB 2020

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KLİNİK STAJ HAKKINDA

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin 2. Dönem bittikten sonra Çarşı Yerleşke Enstitü Sekreterliğinden Klinik Staj için gün belirlemesi gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademisyen Videoları » Tüm Liste

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!