KİMER (Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Uğur ATİK
Uzm. Ecz. Selma ÖZİLHAN - Müdür

 

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Uzm. Dr. Boray ERDİNÇ
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Dr.Öğr. Üyesi Kaan YILANCIOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Belkıs ATASEVER ARSLAN