ÜSUZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

Yönetim Kurulu

Okt. Erhan BEKTAŞ - Müdür

Prof. De. Selahattin GÜLTEKİN

Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Muhsin KONUK

Doç. Dr. Serhat ÖZEKES

Doç. Dr. Türker Tekin ERGÜZEL

Dr.Öğr. Üyesi Asil ÖZDOĞRU