Burslar ve Öğrenim Ücretleri - Doktora Bursları

Peşin Ödeme İndirimi
Peşin ödemelerde % 10 indirim uygulanır.

Kurum Bursu
Üsküdar Üniversitesinin doktora programlarına kesin kayıt yaptırdığı tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657’ye tabi çalışanlara eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Mezun Bursu
Üsküdar Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olup Üsküdar Üniversitesi doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere %20 oranında indirim verilir.

Personel Bursu
Üsküdar Üniversitesi doktora programlarına kesin kayıt yaptırdığı tarihte Üsküdar Üniversitesi veya NP Grup bünyesinde fiilen en az 3 yıldır çalışmakta olan personele %50, halen çalışmakta olup 3 yılını doldurmamış olan personele ise %20 oranında indirim verilir.

Bursun Kapsamı ve Kesilmesi
1) Öğrenciler, üniversitemiz burslarından/indirimlerinden sadece birinden yararlanabilirler.
2) Birden fazla burs/indirim almaya hak kazanan öğrenciler, yalnızca tutar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
3) Personel bursu alan kişinin emeklilik hariç olmak üzere, iş ilişkisinin sona ermesi durumunda personel bursu kesilir.
4) Personel bursundan faydalanan kişinin mezuniyetten sonra en az 2 yıl süreyle Üniversite veya NP Grup bünyesinde çalışmaya devam etmesi zorunludur. Ancak işverenin bu süre içerisinde iş ilişkisini sona erdirme hakkı saklıdır.