Kurumsal - Sayılarla Üsküdar Üniversitesi

Kuruluş tarihi 03.03.2011
İlk akademik yıl 2012-2013
Ana Yerleşke (Üsküdar bölgesi) 3
Toplam sosyal alan 5.988 m²
Laboratuvarlar 13.527 m²
Toplam kapalı alan 114.780 m²
Toplam konukevi kapasitesi 1.140 m²

Akademik-İdari Kadro
Tam zamanlı akademik kadro 462
Yarı zamanlı akademik kadro 155
Toplam akademik kadro 617
İdari personel sayısı 275

Öğrenci Sayıları
Lisans 10.294
Ön lisans 7.369
Yüksek Lisans 3.215
Doktora 239
Toplam öğrenci 21.117
Mezunlar 21.462

Kütüphane ve Dokümantasyon
Kütüphane 4
Oturma kapasitesi 650
Koleksiyon 53.053
e-Kitap 25.112
e-Dergi 27.000
Veritabanı 22
Tez 1.767

Araştırma-Laboratuvar
Uluslararası İndekslere (SCI, SCI-exp, AHCI) giren yayın   190
Proje desteği 6,2 Milyon TL
Araştırma-Uygulama Merkezi 33
Laboratuvar 78
Amfi ve Konferans salonu 19

Akademik Birimler
Fakülte 6
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1
Enstitü 5
Lisans programı 36
Ön lisans programı 59
Yüksek lisans programı 30
Doktora programı 9

Bilgi Teknolojileri Altyapısı
İnternet bağlantı kapasitesi 800 MBPS + 500 MBPS
Akıllı tahta 182
Toplam bilgisayar 1106
Bilgilendirme ekranları 80
ERASMUS
Yurtdışı üniversite anlaşmaları 465

Etkinlikler
Öğrenci kulüpleri 78
SKS Etkinlikleri (2017-2018) 350