Kurumsal - Sayılarla Üsküdar Üniversitesi

Kuruluş tarihi 03.03.2011
İlk akademik yıl 2012-2013
Ana Yerleşke (Üsküdar ve Ümraniye bölgesi) 5
Toplam sosyal alan 7.988 m²
Laboratuvarlar 6.599 m²
Toplam kapalı alan 154.530 m²
Toplam konukevi kapasitesi 1.140 m²

Akademik-İdari Kadro
Tam zamanlı akademik kadro 557
Yarı zamanlı akademik kadro 173
Toplam akademik kadro 730

İdari personel sayısı

(Kadrolu: 317 - Hizmet Alım/Taşeron Firma: 203)

620
GENEL TOPLAM* 1.980

Öğrenci Sayıları
Lisans 12.258
Ön lisans 6.786
Yüksek Lisans 3.122
Doktora 241
Toplam öğrenci 22.407
Mezunlar 29.730

Kütüphane ve Dokümantasyon
Kütüphane 7
Oturma kapasitesi 1322
Koleksiyon 70.931
e-Kitap 396.969
e-Dergi 54.461
Veritabanı 59
Tez 2.687

Araştırma-Laboratuvar
Uluslararası İndekslere (SCI, SCI-exp, AHCI) giren yayın   2.364
Proje desteği 6.2Milyon TL
Uygulama ve Araştırma Merkezi 39
Laboratuvar 86
Amfi ve Konferans salonu 23

Akademik Birimler
Fakülte 6
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1
Enstitü 5
Lisans programı 39
Ön lisans programı 59
Yüksek lisans programı 46
Doktora programı 14

Bilgi Teknolojileri Altyapısı
İnternet bağlantı kapasitesi 1000 MBPS + 1000 MBPS
Akıllı tahta 222
Toplam bilgisayar 1628
Bilgilendirme ekranları 55
ERASMUS
Erasmus + Partner Üniversite Anlaşmaları 93
Uluslararası İş Birlikleri 58
Erasmus Anlaşması 394

Etkinlikler
Öğrenci kulüpleri 75
SKS Etkinlikleri (2021-2022) 411