Kurumsal - Sayılarla Üsküdar Üniversitesi

Kuruluş tarihi 03.03.2011
İlk akademik yıl 2012-2013
Ana Yerleşke (Üsküdar ve Ümraniye bölgesi) 6
Toplam sosyal alan 10.688 m²
Laboratuvarlar 9.718 m²
Toplam alan 200.665 m²
Toplam konukevi kapasitesi 1.140 m²

Akademik-İdari Kadro
Tam zamanlı akademik kadro 655
Yarı zamanlı akademik kadro 243
Toplam akademik kadro 898
İdari personel 348
GENEL TOPLAM* 1.246

Öğrenci Sayıları
Lisans 12.732
Ön lisans 6.947
Yüksek Lisans 3.676
Doktora 337
Toplam öğrenci 23.692
Mezunlar 41.729

Kütüphane ve Dokümantasyon
Kütüphane 6
Oturma kapasitesi 2092
Koleksiyon 80.703
e-Kitap 1.014.877
e-Dergi 66.921
Veritabanı 70
Tez 3.139

Araştırma-Laboratuvar
Uluslararası İndekslere (SCI, SCI-exp, AHCI) giren yayın   2.364
Proje desteği 6.2Milyon TL
Uygulama ve Araştırma Merkezi 39
Laboratuvar 86
Amfi ve Konferans salonu 23

Akademik Birimler
Fakülte 6
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1
Enstitü 5
Lisans programı 39
Ön lisans programı 59
Yüksek lisans programı 47
Doktora programı 15

Bilgi Teknolojileri Altyapısı
İnternet bağlantı kapasitesi 1000 MBPS + 1000 MBPS
Akıllı tahta 222
Toplam bilgisayar 1628
Bilgilendirme ekranları 55
ERASMUS
Erasmus + Partner Üniversite Anlaşmaları 93
Uluslararası İş Birlikleri 58
Erasmus Anlaşması 394

Etkinlikler
Öğrenci kulüpleri 86
SKS Etkinlikleri (2021-2022) 411