Perfüzyon Laboratuvarı

Perfüzyon Laboratuvarımız; öğrencilerimizin mezuniyet sonrası sahada karşılaşacağı kalp akciğer pompası, ısı değiştirici, ameliyathane masası, ameliyathane tepe lambası gibi cihazlarla öğrencilerimize, meslek hayatı boyunca meydana gelebilecek çoğu vakayı, gerçek bir ameliyathane ortamında, sorumlu perfüzyonist eşliğinde öğrenme olanağı sunulmaktadır.

Perfüzyon Programının Amacı

Bu programın öğrencileri, kalp damar cerrahı, anestezist gibi uzmanlarla iş birliği içerisinde:

-Kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını,

- Dolaşım ve solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını hazırlayıp çalıştırma becerisine sahip olacaklardır.

Perfüzyonistin Sahip Olması Gereken Özellikler

 • Kalp- akciğer makinesini, ekstrakorporeal membran oksijenizasyon ve ventriküler destek cihazlarını yönetir.
 • Ameliyat öncesi perfüzyonla ilgili hazırlığı yapar.
 • Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal (vücut dışı) dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini, kan gazları ve kan biyokimyası sonuçlarını ve antikoagülasyonu takip eder, gerekli girişimlerde bulunur ve ilgili kayıtları tutar.
 • Kardiyopleji uygulaması gibi myokard korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri yapar.
 • Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
 • Hemofiltrasyon- ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
 • Hipotermi-hipertermi uygulamalarını ve vücut sıcaklığı regülasyonunu yapar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile uzman hekimlerin gerekli gördüğü ilaç ve tıbbi ajanların uygulamasını yapar.
 •  İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını sağlar.
 • Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.
 • Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.
 • Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.
 • Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
 • Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.
 • Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.
 • Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
 • Profesyonel etik kurallarına uyar.
 • Hasta haklarına duyarlılık gösterir.

Perfüzyonist İstihdam Olanakları

Perfüzyon programını başarıyla bitirenler, kamu ve özel sektörde, kalp ameliyatı ve organ nakli yapılan hastanelerde çalışabilecekleri gibi bilimsel araştırmalarda görev alabilir, biyomedikal cihaz firmalarında istihdam imkânı bulabilirler.

Perfüzyonist Çalışma Alanları

Perfüzyonistler özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde, biyomedikal cihaz üretim firmalarında; akademisyen olarak vakıf ve devlet üniversitelerinde çalışabilirler.

Cihaz Cinsi

Adedi

Kalp-Akciğer Pompası

1

Kalp-Akciğer Pompası Isıtma ve Soğutma Ünitesi

1

Arş.Gör. Emel ERDENİZ

SBF / Perfüzyon

CV Görüntüle Özgeçmiş Emel ERDENİZ / (0216) 400 2222