Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Kognitif Nörobilim Laboratuvarı


Nörobilim, sinir sisteminin araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir alt dalı olarak değerlendirilen nörobilim günümüzde tıp, biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, fizik ve psikoloji bilimlerinin bir arada çalıştıkları multidisipliner bir yapı kazanmıştır. Merkezi sinir sistemi (beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik), periferik sinir sistemi (vücudumuzdaki diğer sinir yolları, omurilikten ayrılan sinirler) ve sinir hücreleri arasında sinirsel iletim, nöral ağlar, duysal sistemler, motor kontrol, öğrenme, bellek, dikkat, duygular, psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların etiyopatogenezi nörobilimin ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Bu kadar geniş bir alanda özgüllüğü bir miktar daha ayırt etmek adına nörobilim birkaç alt alana ayrılmıştır. Bu alt alanlardan Kognitif Nörobilim ise nöral şebekeler, "ne" ve "nerede" şebekeleri, bellek, yürütücü işlevler, sosyal biliş ve karar verme mekanizmalarını anlayabilen ve bu yapıların bozulduğu hastalıkları nöropsikolojik testler veya elektroansefalografi veya diğer beyin görüntüleme yöntemlerini kullanarak anlamlandırmayı amaçlayan genel olarak beyin ile ilgili çalışan psikolog, nörolog, psikiyatrist ve nörobilimcilerin görev aldığı bir nörobilim alt dalıdır.

Üsküdar Üniverstesi Kognitif Nörobilim Laboratuvarında, sosyal nörobilim ağırlıklı olmak üzere bilişsel işlevlere yönelik beyin yanıtları ile ilgili hastalıklı ve sağlıklı bireylerin katıldığı birçok araştırma yapılmaktadır. Laboratuvarımız ayrıca özel sektöre hizmet eden nöroekonomi ve nöropazarlama çalışmalarını da uzman nörobilim personeli ile başarı ile sürdürmektedir.

Kognitif Nörobilim Laboratuvarı 100 m2 alana sahiptir.

Cihaz Cinsi

Adedi

BrainProducts/Acthicamp aktif elektrotlu 32 kanal Eeg cihazı

1

BrainVision Analyser 2

1

ASL Mobil Eye tracker

1

E-prime versiyon 2 deney tasarlama programı

1

Cumhur TAŞ Cumhur TAŞ CV
Tıp Fakültesi - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD / İTBF / Psikoloji / ARGE Koordinatörü
Doç. Dr. Cumhur Taş 1981 yılında Ankara’ da doğmuştur. İlkokuli orta ve lise öğrenimini İzmir’ de tamamamış, İzmir Şemikler Lisesi mezunudur. Lise sonrasında, 1999-2005 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eği ... [ » ]
Cumhur TAŞ / (0216) 400 22 22 - : 2311
Barış METİN Barış METİN CV
Tıp Fakültesi - Nöroloji Anabilim Dalı / SHMYO / Elektronörofizyoloji / İTBF / Psikoloji
1980 yılında doğdu. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldu. 2004 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda nöroloji asistanlığına başladı ve 2009 yılında nöroloji uzmanlığını a ... [ » ]
Barış METİN / (0216) 400 22 22 - : 2328