Hakkımızda - Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kurum ve kuruluşların kendi iş alanları ile ilgili topluma fayda sağlayacak, geliştirecek ve farkındalık oluşturacak çalışmalar bütünüdür. Kurum ve kuruluşlar, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde, bir ihtiyaca cevap verecek, bir soruna çözüm olacak çalışmaları etik bir anlayış ile kendi çıkarlarından ziyade toplumsal faydayı göz önünde bulundurarak yürütürler. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarında kar amacı güdülmez. Bu çalışmalar, sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak fayda odaklı olarak da gerçekleşebilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Amacı Nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, bireysel veya toplumsal olarak fayda sağlama, bir konuyla ilgili bilgi verme ve farkındalık oluşturma amacıyla iyi olma ve iyileştirme açısından kişileri ortak paydada buluşturan eylemlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamındaki bu eylemler; merhamet, eşitlik, dürüstlük, şeffaflık, empati, yardımlaşma, cömertlik, katılımcılık ve vefa gibi insani değerlerin yaşatılmasına vesile olurken; aynı zamanda toplumsal gelişimin de sağlanmasına da hizmet eder.

Üsküdar Üniversitesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Üsküdar Üniversitesi, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile pek çok girişim ve çalışmanın içinde yer almaktadır. Bir yandan öğrencilerin bireysel sorumluluk girişimlerini desteklerken bir yandan da toplumsal gelişime faydalı olacak, bilim insanı yetiştirmenin yanı sıra iyi insan yetiştirmeye vesile olacak çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi, çatısı altında yer alan Haydi Tut Elimi Derneği ile ihtiyacı olan çocuklara el uzatırken; Mutlu Yaşam Derneği ile kimsesiz çocuklara yönelik çalışmaların içinde gönüllü olarak yer almaktadır.

Öğrencilerin % 56’sına Tam Burs Sağlanmaktadır

Üsküdar Üniversitesi kurucu vakfı İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı-İDER, önemli oranlarda öğrenci bursu verirken; sınırlı imkânlara sahip olan kişilerin sağlık giderlerine destek olmakta, ihtiyaç sahibi olan kişilere ruh ve beden sağlığı açısından katkıda bulunmaktadır. İDER Vakfı ile birlikte 21 binden fazla öğrencisi kapsamında bu öğrencilerin %56’sına tam burs sağlamaktadır. Üsküdar Üniversitesi Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden uluslararası öğrencilere de burs ve eğitim desteği sunmaktadır. Yemek ve çalışma burslarıyla da dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi, sorumluluk anlayışı kapsamında öğrencilere önemli olanaklar sağlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan burs olanakları dışında da öğrencilere zengin burs imkânları vermektedir. Tercih bursu kapsamında Üsküdar Üniversitesi bölümlerinden birine ilk tercihinde yerleşenlere yüzde 25, ikinci tercihinde yerleşenlere yüzde 15, üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinde yerleşenlere ise yüzde 10 oranında indirim verilmektedir.

Bağımlılık Alanında Yürütülen Projeler

Üsküdar Üniversitesi, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi ile bağımlılık alanında, bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine yönelik bireylere ve topluma yararlı olacak projeler geliştirmektedir. Tüm bunları yaparken öğrencilerin de sosyal sorumluluk projeleri üretmeleri ve projelerin içinde gönüllü olarak yer almalarını sağlamak için girişimlerde bulunmaktadır.

Toplumsal Değerlerin Yaşatılması Amaçlanmaktadır

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla faaliyetler yürüten ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Üsküdar Üniversitesi, toplumsal değerlerin öne çıkarılması ve bunların yaşatılmasını da hedeflemektedir.

Üsküdar Üniversitesi bu kapsamda her yıl toplumsal değerleri ön plana çıkararak, bu değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak örnek davranışlar ve bu davranışları gösteren kişilerin ödüllendirmektedir. Böylece değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 2016 yılından bu yana verilen Üsküdar Üniversitesi Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, toplumun ilgisini çekebilecek ve örnek teşkil edecek nitelikte “İnsani Değerler” kriterlerine uygun kişi ve kurumlara verilmektedir.

Yüksek İnsani Değerler Ödülleri büyük bir titizlikle oluşturulan "Adalet, Şefkat ve Merhamet, Dürüstlük, Şeffaflık, Cesaret, Empati ve Sorumluluk, Güven ve Sadakat, Yardımlaşma, Helalleşme, Cömertlik, Fedâkarlık, Çoğulculuk, Katılımcılık, Hesap Verebilirlik, Uzlaşmacılık, Vefa" gibi "24 Altın Değer"e göre Üsküdar Üniversitesi Senatosu tarafından değerlendirilerek belirlenen kişilere sunulmaktadır.

Gençlere Vizyon Kazandırmak Hedeflenmektedir

Üsküdar Üniversitesi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak gençlere vizyon kazandırmayı, fikir üretmeleri için imkan sağlamayı da hedeflemektedir. Bu doğrultuda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile lise öğrencilerini bilime teşvik etmek ve onların fikirlerine sahip çıkmak için 2014 yılından bu yana her sene İstanbul’da eğitim gören lise öğrencilerine yönelik Bilim ve Fikir Festivali düzenlenmektedir. “Sosyal Bilimler”, “Fen ve Teknoloji” ve “Sağlık Bilimleri” olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen festivalde gençlerin proje kültürü ve girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağlamak için gençler gözlem yapmaya ve “icat çıkarmaya” yönlendirilmektedir.

Proje Araştırmalarına Destek Verilmektedir

Üsküdar Üniversitesi; Proje, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü (PARGE) ile araştırma, geliştirme, uygulama ve danışmanlık projelerini desteklemektedir. Daima kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket eden Üsküdar Üniversitesi PARGE birimi ile birlikte; sanayi açısından teknolojik bilginin üretilmesi, üretilenlerin uygulanması, ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliği ile yeni proje fikirlerinin oluşturulması, patent başvuruları ve girişimciliğin desteklenmesi hedefi ile çalışmalarını yürütmektedir. PARGE Koordinatörlüğü; Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Proje Geliştirme Direktörlüğü ve Performans Değerlendirme Komisyonu oluşumları ile birlikte hareket ederek proje araştırmalarına destek vermektedir.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Kitaplarından Elde Edilen Gelir Bağışlanmaktadır

Üsküdar Üniversitesi sadece kurumsal sosyal sorumluluk olarak değil, bireysel sorumluluk anlayışı ile de dikkat çekiyor ve bu anlamda önemli çalışmalar içerisinde yer alıyor. Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kaleme aldığı, çeşitli dillere çevrilen, dünyanın çeşitli ülkelerinde de satışa sunulan ve satışı 1 milyonu aşan kitaplarından elde edilen tüm gelir, İDER Vakfı’na (İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı) bağışlanmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde ayrıca; gerek Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan gerekse öğretim üyelerinin ücretsiz olarak yer aldığı, halka ücretsiz düzenlenen konferanslar, yayınlar, seminerler ile de toplumun kültür hayatına ve koruyucu sağlık hizmetine katkı sağlamak için yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Beyin Alanında Çalışmalar Yürütmektedir

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreterek ulusal ve uluslararası alanda önemli akademik çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi, özellikle beyinle ilgili hastalıkların tedavisine yönelik çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Dünyada beyin üzerine yapılan çalışmaların bizzat içinde yer alan Üsküdar Üniversitesi, ABD Eski Başkanı Obama tarafından desteklenen "Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler yoluyla Beyin Araştırmaları (BRAIN) İnisiyatifi" programının Türkiye Temsilciliğini yürütmektedir. Üsküdar Üniversitesi, bu kapsamda G 20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek yükseköğretim kurumu unvanını taşımaktadır. Üsküdar Üniversitesi, Çin, Almanya, Arjantin ve Japonya’da düzenlenen zirvelerde ülkemizi başarıyla temsil etti.