Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Hakkımızda - Sosyal Sorumluluk


HAYDİ TUT ELİMİ DERNEĞİ - www.hayditutelimi.org

Bugün hem dünyanın hem de ülkemizin en önemli yaralarından biri çocuk istismarıdır. Çocuklara yönelik işlenen suçlar kültürel ve toplumsal yapıya göre değişiklik göstermektedir. Bütün önlemlere rağmen çocuklara yönelik taciz ve istismar vakaları hızla artmakta olup bu utanç verici durumu açığa çıkarmak ve istismara uğrayan çocuklara ulaşmak da çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

HAYDİ TUT ELİMİ DERNEĞİ işte bu amaçla İstanbul’da kurulmuştur. Bu anlamda istismara uğrayan çocukların topluma yeniden kazandırılmaları ve geleceğin başarılı bireyleri olabilmeleri adına;

  • Ruhlarındaki fırtınaların dindirilerek, uzman psikolog ve psikiyatristlerle rehabilitasyon desteği almaları
  • Hukuki süreçte yalnız bırakılmayarak, uzman hukukçulardan olayın her aşamasında destek almaları
  • Mesleki ve kişisel eğitimlerle geleceğe hazırlanmaları
  • 18 yaşım doldurmuş olmaları nedeni ile SHÇEK ile ilişkilerinin kesilmesi halinde barınma ihtiyacını karşılayamayanlara uygun yaşam merkezlerinin hazırlanması ve iş hayatına atılmalarına destek verilmesi derneğimizin amaçlarından sadece bir kaçıdır.

MUTLU YUVA MUTLU YAŞAM DERNEĞİ - www.mutluyuva.org

Amacı;

  • Yetim ve kimsesiz çocukların barınabileceği öncelikle İstanbul'un değişik semtlerinde evler açmak. İlerleyen zamanlarda Türkiye genelinde çocuk evleri açmak için projeler geliştirmek
  • Gönüllü kişi, aile ve tüzel kişilerle, çocuk evleri, sevgi evleri, çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlan arasında irtibatı kurmak
  • Yetim ve kimsesiz çocukları anaokulu ve ilköğretim okullarına yerleştirerek, akademik gelişimini sağlamak
  • Çocuk evlerinde, çocukların maddi-manevi gelişimini sağlayacak ilgili mevzuata uygun Halk Eğitim Müdürlükleriyle iş birliği yaparak “bakıcı anne” kursları düzenlemek, kursu başanyla tamamlayanlan çocuk evlerinde istihdam etmektir.

Üsküdar Üniversitesi Kanıta-Dayalı Mentörlük Eğitimi Projesi

Üsküdar Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan ihmal ve istismar mağduru, 14 - 18 yaş arası 45 genç kıza Kanıta Dayalı Mentörlük Eğitimi Projesi ile psikososyal destek vermektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Haydi Tut Elimi Derneğinin ortak olduğu bu proje,  Üsküdar Üniversitesi tarafından seçilen 45 gönüllü mentör öğrenciyi kapsamaktadır. Proje faaliyetleri çerçevesinde kendini tanıma, özgüven sahibi olma, kendini ortaya koyma, girişkenlik, öfke ve kaygı ile baş etme, iletişim, sorun çözme ve hayır diyebilme, karar verme, güçlü yanları belirleme gibi beceriler mentörler aracılığıyla hedef kitledeki ergenlere kazandırılacaktır. Bu genç kızların model alma yoluyla öğrenerek, toplumsal entegrasyon süreçleri desteklenecek ve dezavantajlı hedef kitle üzerindeki davranış değişiklikleri EEG ve fMRI gibi beyin görüntüleme teknikleri incelenecektir. Bu proje sadece bir toplumsal sorumluluk değil, Üsküdar Üniversitesi gençlerinin öncü olduğu bir Değerler Eğitimi ve Sosyal Adalet Hareketidir.