Biyomühendislik Temel ve Uygulamalı Laboratuvarı

Biyomühendislik; biyolojik sistemlere mühendislik perspektifinden bakarak inovatif materyaller, cihazlar, prosesler, informatik platformlar gibi uygulamalar geliştiren bir meslek dalıdır. Üsküdar Üniversitesi Biyomühendislik (İngilizce) Bölümü, biyolojik sistem ve süreçlerden esinlenerek yeni teknolojiler geliştirebilen, tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzde temel biyoloji, kimya ve mühendislik bilgisine sahip, sağlık sektörü, ilaç endüstrisi, biyoteknoloji ve mühendislik bilimlerinde kullanılan teknolojiler konusunda donanımlı, akademi ve endüstrinin farklı alanlarında yenilikçi uygulama ve çözümler üretebilen, disiplinler arası çalışma prensibi kazanmış mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, teorik eğitimin yanı sıra donanımlı bir uygulamalı laboratuvar eğitimi biyomühendislik bölümünün vazgeçilmez unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyomühendislik Temel ve Uygulamalı Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sayesinde geleceğin biyomühendislerine pratik deneyim de kazandırılmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke A Blok, -1. katta bulunan Biyomühendislik Temel ve Uygulamalı Laboratuvarı, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim ve araştırmaları sırasında ihtiyaç duyabilecekleri cihazlar ile donatılmış olup öğrencilerin kullanımına açıktır

Biyomühendislik Temel ve Uygulamalı Laboratuvarının Temel İlkeleri ve Uygulamaları

1. Öğrencilerin temel laboratuvar kuralları ve uygulamalı çalışma disiplini edinmelerini sağlamak

2. Biyomühendislikte kullanılan temel araştırma yöntemleri ve cihazları hakkında öğrencilerin detaylı ve uygulamalı bilgiye sahip olmalarını sağlamak

3. Farklı alanlarda (biyoproses mühendisliği, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, genetik mühendisliği vb.) kullanılan teknolojileri deneyimleyen öğrencilere disiplinler arası çalışma yatkınlığı kazandırmak

4. Bölümümüz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin mezuniyet projesi ve tez çalışmaları kapsamında planlanan deneylerin yapılması

5. Farklı disiplinler (kimya, moleküler biyoloji, mühendislik vb.) ve kurumlar (üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları vb.) ile ulusal/uluslararası araştırma projelerinin ortaklaşa yürütülmesini sağlamak

Biyomühendislik Temel ve Uygulamalı Laboratuvarında Verilmekte Olan Dersler

 • BEN207    Bioengineering Laboratory I
 • BEN209    Cell Biology
 • BEN304    Bioengineering Laboratory II
 • BEN327    Molecular Techniques in Bioengineering
 • BEN328    Genetic Engineering
 • BEN333    General Microbiology
 • BEN417    Bioengineering Laboratory III
 • BEN489    Graduation Project
 • BEN492    Graduation Thesis 
 • CHEM103 Fundamentals of Chemistry
 • MBG154   General Biology
 • BEN547    Molecular Techniques in Bioengineering (İngilizce Yüksek Lisans)
 • BM547      Biyomühendislikte Moleküler Teknikler (Türkçe Yüksek Lisans)
 • BM580      Proje (Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans)
 • BEN580    Project (İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans)
 • BM591     Tez Çalışması-I (Türkçe Yüksek Lisans)
 • BEN591   Master's Thesis-I (İngilizce Yüksek Lisans)
 • BM592     Tez Çalışması-II (Türkçe Yüksek Lisans)
 • BEN592   Master's Thesis-II (İngilizce Yüksek Lisans)

Cihaz Cinsi

Adedi

İnkübatör

1

De-iyonize Su Cihazı

1

Mikro Pipet

9

Su Banyosu

1

Vortex

1

Biyogüvenlik Kabini

1

Çeker Ocak

1

Hassas Terazi

1

Rotary Evaparatör

1

Desikatör

1

-20/+4 Buzdolabı-Derin Dondurucu

1

İnkübatör Çalkalamalı

1

Kimyasal Dolabı

1

Santrifüj Soğutmalı

2

Santrifüj Hematokrit

1

Otoklav Buharlı

1

PH Metre

1

UV-VIS Spektrofotometre

1

Manyetik Karıştırıcı (Isıtmalı)

2

Pipet Puarı

2

Dr.Öğr. Üyesi Tuğba BAL

MDBF / Biyomühendislik (İngilizce) - Bölüm Başkanı

CV Görüntüle Özgeçmiş Tuğba BAL / (0216) 400 2222 : 2487